Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Avdelningsstab för verksamhetsstyrning

Direkt under avdelningschefen finns en avdelningsstab. Den består av chefsjurist, verksamhetsutvecklare, controller och avdelningsassistent.

Direkt under avdelningschefens ledning hanteras följande frågor:

  • utveckling av myndighetens ledningssystem
  • planering och uppföljning av myndighetens verksamhet och budget
  • risk- och sårbarhetsanalys
  • tertialuppföljning
  • årsredovisning
  • årlig rapportering av myndighetens miljöledningsarbete
  • stöd för processkartläggning
  • beredning av åtgärder med anledning av Riksrevisionens, internrevisionens och miljörevisionens granskningar och ajourhållning av åtgärdernas genomförande
  • ledning av myndighetens IT-råd.

Medarbetare

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2015-02-23

Sidansvarig: Webbredaktionen