Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Juridiska enheten (Vj)

Enheten ansvarar för juridiskt stöd till Havs- och vattenmyndighetens olika sakverksamheter.

Enheten ansvarar för:

 • konsultativt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring på det juridiska området inom myndighetens ansvarsområden
 • bevaka arbetet med UNCLOS och Londonkonventionen
 • konsultativt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring avseende upphandlingar och överenskommelser med statliga myndigheter om köp av tjänster,
 • att företräda myndigheten i domstol genom yttranden och i förhandlingar,
 • beredning av ärenden om allvarligare klagomål från enskild, bl.a. yttrande till JO, JK eller liknande instans,
 • beredning av myndighetens besluts- och arbetsordning,
 • utgivning av myndighetens författningssamling,
 • underrättelser och rapporter om nationella föreskrifter till EU-kommissionen och Regeringskansliet enligt EU:s rättsakter och enligt internationella överenskommelser,
 • bistå i arbetet med att företräda staten i domstol,
 • beslut om åtalsanmälan, prickar, sanktionsavgift, varning, återkallelse av licens och tillstånd, särskild avgift för otillåten landning samt övriga administrativa sanktioner enligt fiskerilagstiftningen,
 • policyfrågor, styrdokument processer, rutiner och system inom upphandlings- och avtalsområdet,
 • administration av ett IT-baserat avtalshanteringssystem,
 • prövning, i HaV:s egenskap av bevakningsmyndighet, av frågor om utlämnande av annan handling som finns hos Finsk-svenska gränsälvskommissionen, än handling som kommit in från myndighet i Sverige eller Finland (Bilagan, artikel 13, 3 p, lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland),
 • samordning av myndighetens förenklingsarbete

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Maria Boshnakovamaria.boshnakova@havochvatten.semaboshTf Enhetschef, DataskyddsombudAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986260Myndighetsövergripande frågor, Offentlighet- och sekretess, Personuppgifter, Förvaltningsrätt, Dataskyddsombud6260Juridiska enheten+46106986260Maria Boshnakova. Tf Enhetschef, Dataskyddsombud.
Visa eller dölj information Lisemoe Casselbladlisemoe.casselblad@havochvatten.seliscasVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986301Myndighetsövergripande frågor, Offentlighet- och sekretess, Personuppgifter, Förvaltningsrätt6301Juridiska enheten+46106986301
Visa eller dölj information Simon Easterlingsimon.easterling@havochvatten.sesimeasEnhetsjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986328Sanktionsavgifter6328Juridiska enheten+46106986328
Visa eller dölj information Viveca Ekelöfviveca.ekelof@havochvatten.sevivekeEnhetsjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986262Sanktionsavgifter, Överträdelser6262Juridiska enheten+46106986262
Visa eller dölj information Åsa Häggströmasa.haggstrom@havochvatten.seasahagVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986347Fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor6347Juridiska enheten+46106986347
Visa eller dölj information Fredrik T Lindgrenfredrik.t.lindgren@havochvatten.seflindgVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986351Vrak, Sanering, Havsmiljö, Havsmiljöförvaltning, Konventioner, Verksjurist6351Juridiska enheten+46106986351
Visa eller dölj information Ramona Livelandramona.liveland@havochvatten.seramlivVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986170Miljörätt6170Juridiska enheten+46106986170
Visa eller dölj information Jenny Liökeljenny.liokel@havochvatten.sejenlioVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986125Miljörätt6125Juridiska enheten+46106986125
Visa eller dölj information Ann Lundahlann.lundahl@havochvatten.sealundaVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986296Miljörätt, Små avlopp6296Juridiska enheten+46106986296
Visa eller dölj information Pontus Nilssonpontus.nilsson@havochvatten.seponnilVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986043Miljörätt, Dumpade muddermassor i havet, Dumpning, Dumpningsdispens, Outokumpu Finland, Torneåverken Outokumpu, Verksjurist6043Juridiska enheten+46106986043
Visa eller dölj information Patric Pedersenpatric.pedersen@havochvatten.sepatpedUpphandlingsjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986098Upphandling, Inköp, Avtal, LOU6098Juridiska enheten+46106986098
Visa eller dölj information Catarina Pernheimcatarina.pernheim@havochvatten.secatperVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-69861006100Juridiska enheten+46106986100
Visa eller dölj information Karin Wallkarin.wall@havochvatten.sekarwalVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986150Miljörätt, Dumpade muddermassor i havet, Dumpning, Dumpningsdispens, Outokumpu Finland, Torneåverken Outokumpu, Verksjurist6150Juridiska enheten+46106986150
Visa eller dölj information Anton Wåhlinanton.wahlin@havochvatten.seantwahUpphandlingsjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986193Upphandling, Inköp, Avtal, LOU6193Juridiska enheten+46106986193
Visa eller dölj information Märta Zetterbergmarta.zetterberg@havochvatten.semarzetVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986081Fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor6081Juridiska enheten+46106986081

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation