Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Ekonomienheten (Ve)

Ekonomienheten ger stöd i ekonomistyrnings- och ekonomipolicyfrågor och ansvarar för utveckling och anpassning av ekonomisystem. Enheten ansvarar för redovisning, ekonomisk uppföljning, underlag till budgetarbetet, delårsrapport och bokslut.

Enheten ansvarar för:

 • policyfrågor, styrdokument, processer, rutiner och system inom ekonomiområdet
 • stöd i ekonomistyrnings- och ekonomipolicyfrågor
 • utveckling och anpassning av ekonomisystem
 • redovisning
 • ekonomisk uppföljning
 • underlag till budgetarbetet, samtliga anslag och övriga finansieringskällor
 • delårsrapport och bokslut
 • konsultativt stöd till avdelningarna inom sitt verksamhetsområde
 • utveckling av rutiner och kvalitetssäkring i frågor som för myndighetens sakanslag, ekonomisk uppföljning av sakanslagen inkl bemyndiganderedovisning
 • frågor om E-handel och inköp
 • utredning och handläggning av ansökningar hos Statens jordbruksverk om utbetalning av stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) vad avser åtgärder för datainsamling med mera.

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Anna Westphalanna.westphal@havochvatten.seannwesEkonomichefAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986210Övergripande ekonomifrågor070-69613916210Ekonomienheten+46106986210Anna Westphal. Ekonomichef.
Visa eller dölj information Annika Anderssonannika.andersson@havochvatten.seannianEkonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986318Budget, Budgetuppföljning, Prognoser6318Ekonomienheten+46106986318
Visa eller dölj information Ingela Bauneringela.bauner@havochvatten.seingbauRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986141Ansvarig för kundreskontra, Inkomster, Konferensekonomi, Utgående moms, Rekvisition av rådsresor, Redovisning6141Ekonomienheten+46106986141
Visa eller dölj information Johanna Conradssonjohanna.conradsson@havochvatten.sejohconEkonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986134Anslagsekonom, Projektredovisning6134Ekonomienheten+46106986134
Visa eller dölj information Carina Ellmincarina.ellmin@havochvatten.secarellRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986211Ansvarig för leverantörsreskontra inkl. EFH, Redovisning, Betalningar, Ingående moms, Lösenord Agresso6211Ekonomienheten+46106986211
Visa eller dölj information Gunnel Erikssongunnel.eriksson@havochvatten.seguneriRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986096Systemansvarig Dombas, Lösenord Agresso, Systemförvaltning Agresso, Redovisning, Fiskeavgiftsmedel, Vattenavgiftsmedel, Vattendomar6096Ekonomienheten+46106986096
Visa eller dölj information Jan Erikssonjan.eriksson@havochvatten.sejaneriEkonomiassistentAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986163EFH, Påminnelser, Fakturahantering, Kontaktperson för fordonsfrågor och tågresor, underlag till EU-projekt6163Ekonomienheten+46106986163
Visa eller dölj information Jesper Karlhedenjesper.karlheden@havochvatten.sejekarlEkonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986037Årsredovisning, Verksamhetsplanering, Kvartalsuppföljning6080Ekonomienheten+46106986037
Visa eller dölj information Charlotta Lundqvistcharlotta.lundqvist@havochvatten.sechalunHandläggareAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986118Havs- och vattenförvaltning6118Ekonomienheten+46106986118
Visa eller dölj information Mathias Lööwmathias.loow@havochvatten.sematlooProjektekonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986052Projektredovisning, EU-Projekt6052Ekonomienheten+46106986052
Visa eller dölj information Anna Mattssonanna.mattsson@havochvatten.seannmatEkonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986070Förvaltningsanslag, Budget, Budgetuppföljning, EU-projekt6070Ekonomienheten+46106986070
Visa eller dölj information Cecilia Patrikssoncecilia.patriksson@havochvatten.sececpatEkonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986213Redovisningsfrågor, Finansiell del ÅR, Statsredovisning, Systemansvarig Agresso6213Ekonomienheten+46106986213
Visa eller dölj information Filip Stanojovskifilip.stanojovski@havochvatten.sefilstaEkonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986300EHFF, Anslag, Projektredovisning6300Ekonomienheten+46106986300
Visa eller dölj information Mansour Tadimansour.tadi@havochvatten.semantadEkonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986054Anslagsekonom6054Ekonomienheten+46106986054

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation