Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Yrkesfiske Fångstmottagare Handel

Vägning av fångst

Nya regler för vägning av fisk tillämpas i Sverige från och med den 1 oktober 2013.

De nya vägningskraven framgår av EUs kontrollförordning med tillhörande genomförandeförordning.

Huvudregeln är att hela fångsten ska vägas vid landning och vikten ska noteras i en vägningsjournal. Om fångsterna är sorterade i jämna lådor om max 50 kg kan det räcka att väga ett urval av lådorna. Man kan i vissa fall också välja att istället väga fångsten till sjöss, eller att väga fångsten efter transport från landningsplatsen. 

Ifylld vägningsjournal.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Yrkesfiske Fångstmottagare Handel