Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Yrkesfiske Fångstmottagare Handel

Vägning av fångst

Det finns särskilda regler som rör vägning av fångst. Dessa regler gäller bara för yrkesfiske i havet och inte för fiske i sötvatten eller fritidsfiske.

Vägningskraven framgår dels av EUs kontrollförordning med tillhörande genomförandeförordning och dels av nationella föreskrifter.

Huvudregeln är att hela fångsten ska vägas vid landning och vikten ska noteras i en vägningsjournal. Om fångsterna är sorterade i jämna lådor om max 50 kg kan det räcka att väga ett urval av lådorna. Man kan i vissa fall också välja att istället väga fångsten till sjöss, eller att väga fångsten efter transport från landningsplatsen om det sker inom Sveriges gränser

Ifylld vägningsjournal.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Yrkesfiske Fångstmottagare Handel