Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Yrkesfiske

Regler för lysfiske

Lysfiske är tillåtet innanför trålgränsen i Skagerrak och Kattegatt från 1 oktober till 31 december varje år. Det är även tillåtet att lysfiska under åtta valfria dagar i januari månad.

Lysfiske.

Foto: Thomas Johansson/Kustbevakningen

 • Regelverket för fiske med lyse framgår i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36, 3 kap) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.
 • fiske med ljus innanför trålgränsen ​under januari månad ska föranmälas till FMC i samband med avgång.
 • vid lysfiske ska redskapskod 115 uppges som står för snörpvad med ljus.
 • oavsett hur många fartyg som är inblandade i fiskeverksamheten får det bara vara ett fartyg som lyser. Det fartyg som lyser anger redskapskod 4, även när de registrerar fiskeaktiviteten med koordinater.
 • all bifångst som väger mer än 50 kilo måste anges per art och mängd samt uppskattas i loggboken. I landningsdeklarationen ska alla bifångstvikter anges artvis. Om en art inte finns med i artlistan kan koden MZZ användas
 • du som rapporterar i e-loggbok kan läsa mer om hur du ska göra i Klientmanual vCatch som finns här. Sök på ordet ”lysfiske” då det står på flera ställen i manualen beroende på om det gäller det fiskande eller lysande fartyget.
 • du som använder dig av pappersloggbok kan titta på följande exempel på hur du ska redovisa.PDF
 • om fångsten överstiger fem ton ska förhandsanmälan göras, minst fyra timmar innan ankomst i hamn när fångsten består av sill, strömming, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling, tobis.

Vid en landningskontroll kan du tänka på att:

Fiskerikontroll vid lysfiske.

Foto: Thomas Johansson/Kustbevakningen

 • lossningen kan ta lite längre tid på grund av att kontrollanter kommer att ta prover under hela lossningen. Proverna ska tas innan du sorterat din fångst.
 • proverna kommer att sorteras efter det att hela lossningen är avslutad. Därför är det inte säkert att du får provtagningsresultatet på plats.
 • det avdrag som görs för vatten och is ska alltid anges på kvittot tillsammans med viktuppgiften. För andra arter än pelagiska arter ska inget avdrag göras för vatten.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Yrkesfiske