Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Regler Skyddade områden Yrkesfiske

Fiskereglering i skyddade områden

Vi arbetar strategiskt med att reglera fiske i de marina skyddade områdena, och arbetet med att ta fram lämpliga åtgärder för att minska fiskets negativa påverkan på bevarandevärdena pågår löpande.

Vid en undersökning som gjordes med berörda länsstyrelser 2014 framkom det att av drygt 300 marina skyddade områden, var det prioriterat att reglera fiske i 30 områden. I dagsläget har projektet reglerat fiske i Kosterhavets nationalpark, Väderöarnas naturreservat, och det marina skyddade området Bratten.

Fiske kan regleras med stöd av miljöbalken eller fiskerilagstiftningen. Använder man miljöbalken går det att, som en föreskrift i beslutet om naturreservatet, helt eller delvis begränsa fiske.

Om fiske bedrivs i ett Natura 2000-område som kan innebära en betydande miljöpåverkan finns möjlighet att tillståndspröva fisket. HaV har tillsammans med de fem kustlänsstyrelserna Västerbotten, Stockholm, Östergötland, Halland och Västra Götaland arbetat fram en vägledning om reglering av fiske i skyddade områden.

Vår intention är att genom förebyggande lagstiftning åtgärda det fiske som kan innebära en betydande miljöpåverkan genom att inrätta begränsningar för fiske med stöd av fiskerilagstiftningen. I områden utanför trålgränsen där andra länder har möjlighet att fiska är det istället regleringar med stöd av EU:s gemensamma fiskeripolitik som behöver tillämpas för att alla berörda fartyg ska omfattas av regleringen.

Länsstyrelserna inkommer med en begäran om fiskereglering i det marina skyddade området.

Om fiske är tillåtet

Många undrar varför man kan få fiska i ett marint skyddat område. Det avgörs av syftet för det skyddade området. Om ett område är skyddat med syfte att bevara rev eller sjöfågel kan man göra bedömningen att fiske kan vara tillåtet, så länge det inte skadar de naturvärden som ska skyddas. Men ibland krävs en reglering av fiske för att uppnå bevarandemålen i de marina skyddade områdena.

Det är länsstyrelserna som förvaltar skyddade områden och därmed också de som väcker frågan om fiske behöver regleras.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Regler Skyddade områden Yrkesfiske