Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Arter med åtgärdsprogram

Lista över arter och naturtyper med åtgärdsprogram

Listan omfattar akvatiska arter och naturtyper som vi har ansvar för. Övriga åtgärdsprogram ansvarar Naturvårdsverket för.  

Artlista

Art/naturtyp

Koordinerande länsstyrelse

Livsmiljö

Program

Flodnejonöga

Gävleborg

marin /limnisk

Beslutad senast 1 oktober 2017

Havsnejonöga

Halland

marin
/limnisk

Beslutad senast halvårsskiftet 2017

Vimma och id

Kalmar

limnisk

Beslutad senast 1 oktober 2017

Asp

Uppsala

limnisk

2016-2020

Temporära vatten
Fokus på organismer i naturbetesmarker, hällkar och allvarmiljöer

Blekinge

limnisk

Beslutad senast 1 maj 2017

Flodkräfta

Värmland

limnisk

2017-2021 (reviderad åtgärdsbilaga)

Flodpärlmussla

Västernorrland

limnisk

Beslutad senast halvårsskiftet 2017

Flytsvalting

Halland

limnisk

2017-2021 (reviderad åtgärdsbilaga)

Jämtlandsmaskros

Jämtland

terrester
/limnisk

2014-2019

Kransalger i kustnära vatten

Kalmar

marin

Beslutad senast halvårsskiftet 2017

Mal

Södermanland

limnisk

Beslutad senast 1 maj 2017

Murgrönsmöja

Halland

limnisk

2017-2021 (reviderad åtgärdsbilaga)

Musselbankar
Fokus på blåmusslor och hästmusslor

Skåne

marin

Beslutad senast halvårsskiftet 2018

Skaftslamkrypa

Kronoberg

limnisk

2013-2017

Småsvalting

Stockholm

limnisk

2016-2020 (reviderad åtgärdsbilaga)

Tjockskalig målarmussla

Södermanland

limnisk

2016-2020 (reviderad åtgärdsbilaga)

Tumlare

HaV

marin

Beslutad senast 1 maj 2017

Ålgräsängar

Västra Götaland

marin

Beslutad senast 1 april 2017

Ävjepilört

Värmland

limnisk

Reviderad bilaga beslutad senast halvårsskiftet 2017

Kunskapsuppbyggande program
- 15 hotade makrofytarter i permanenta vatten

Jönköping

limnisk

2017-2021

Kunskapsuppbyggande program - revmiljöer i marin atlantisk region/ Nordsjön

Västra Götaland

marin

Beslutad senast halvårsskiftet 2018

Kunskapsuppbyggande program - Broskfiskar

-

marin

Beslutad senast halvårsskiftet 2018

Kunskapsuppbyggande program - Ostronbäddar

-

marin

Beslutad senast halvårsskiftet 2018

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Arter med åtgärdsprogram

Publicerad: 2016-12-15

Sidansvarig: Webbredaktionen