Invasiva främmande arter

Det är viktigt att skilja på främmande arter och invasiva främmande arter.

Främmande arter sprids med människans hjälp utanför sina naturliga livsmiljöer. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa, eller orsaka stor skada och i så fall klassas de som invasiva.