På stranden

Hitta på sidan

På stranden kan du träffa på flera olika invasiva främmande arter, oavsett om du är vid havet eller sjön, både när du badar eller tar en promenad. Här får du tips om vad som är bra att tänka på när du är på stranden.

Sandstrand, hink och spade i förgrunden.

Foto: Natalie Greppi.

När du badar

I sötvatten finns flera invasiva främmande vattenlevande växter att se upp med – till exempel vattenpest och sjögull. Att simma bland växter är inte så lockande i sig, men tyvärr går dessa växter inte heller att enkelt rensa bort. Om man drar i dem är risken stor att de istället förökar sig. Det räcker med en pytteliten växtdel för att bilda ett helt nytt bestånd. Det du kan göra är att rapportera ditt fynd. På så sätt bidrar du till kartläggningen av var invasiva främmande arter finns och hur de sprider sig. Utifrån det kan också länsstyrelser och kommuner planera bekämpningsinsatser.

Bra att veta om småkrabbor

Krabbfiske är på sommaren ett populärt nöje längs hela västkusten. Krabban man fångar kallas kort och gott för strandkrabba. Men du kan också håva upp andra arter som det är bra att du har koll på, till exempel blåskrabba eller småprickig penselkrabba. För att kunna se skillnad på dem är det bästa sättet att spana in ryggsköldens form. Den inhemska strandkrabban har en sexkantig sköld medan de invasiva främmande arterna är mer kvadratiska i formen. Fångar du en invasiv krabba behöver du avliva den och det måste göras på det mest skonsamma och smärtfria sättet som möjligt. Ett av de mest skonsamma sätten att döda små krabbor på är att placera krabban på en hård yta, till exempel en klipphäll, och därefter krossa den med ett enda dödligt slag med ett tungt och hårt tillhygge, till exempel en sten. Denna metod är att föredra då du kan göra det direkt på plats och undviker onödiga transporter som kan stressa krabban.

Pojkar på klippor som fiskar krabbor.

Foto: Maja Kristin Nylander.

Krabbor i sötvatten

I Sverige finns inga inhemska krabbor som lever i sötvatten. Om du stöter på krabbor i insjöar är de invasiva. En sådan art är den kinesiska ullhandskrabban som sprider sig över hela världen, framför allt via ballastvatten. Ullhandskrabban lever stora delar av sitt vuxna liv i sötvatten, men vandrar till salt eller bräckt vatten för att reproducera sig. Ullhandkrabban har man regelbundet stött på i Mälaren och Vänern.

Rapportera om du ser invasiva arter

Om du skulle få syn på en invasiv främmande art så rapportera gärna detta på www.rappen.nu. Det är till stor hjälp att du rapporterar in när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen av en art innan den hunnit orsaka någon skada. Då hjälper du också kommuner och myndigheter att ha koll på utbredningen och planera bekämpning. Det är särskilt viktigt om du är i ett naturreservat eller i en nationalpark för där kan invasiva främmande arter göra särskilt stor skada på värdefulla och skyddade naturmiljöer. Det är bra om du tar en bild så att det går att bekräfta vilken art det rör sig om.

Här hittar du de vanligaste invasiva arterna du kan stöta på i eller vid vatten.

Publicerad: 2022-04-20
Sidansvarig: Webbredaktion