Håll dig uppdaterad och sprid kunskap

Hitta på sidan

Du som privatperson är jätteviktig i arbetet med att stoppa spridningen av invasiva främmande arter. Det handlar främst om att göra rätt när du stöter på dem. Här är det du behöver veta.

Invasiva främmande arter sprids med människans hjälp utanför sin naturliga livsmiljö. I sin nya omgivning kan arten allvarligt försämra miljön, till exempel genom att hota den biologiska mångfalden eller sprida smittor.

Håll dig uppdaterad

Det pågår flera forsknings- och utvecklingsprojekt som ger oss ny kunskap och nya råd om exempelvis övervakning och bekämpningsmetoder. Eftersom klimatförändringarna gör att fler främmande arter riskerar att bli invasiva inom både EU och Sverige tas hela tiden ny kunskap fram. Inom EU finns dessutom en förteckning över invasiva främmande arter. Arterna på den listan är förbjudna i alla medlemsländer. En svensk förteckning med förbud för särskilt problematiska invasiva arter i Sverige kommer inom något år. Här hittar du aktuell information om vilka arter som är förbjudna i EU.

Sprid kunskap

Att öka kunskapen om invasiva främmande arter är viktigt för att vidta rätt åtgärder. Vi kan alla hjälpas åt att sprida kunskap. Ju större medvetenhet om problemet och hur arterna sprids, desto troligare att människor hanterar invasiva främmande arter rätt. Dela gärna med dig av vad du vet om invasiva främmande arter till dem du möter i exempelvis din småbåtshamn, fiskeförening eller i andra sammanhang. Här finns informationsmaterial och bilder som du får använda fritt.

Illustration som visar att man inte ska hälla ut akvarievatten i vattendrag

Töm inte ut akvariet i naturvatten! Då finns risk att djur och växter i akvariet tränger undan de arter som hör hemma där.

Förebygg

Att förebygga att problem uppstår är det bästa och mest kostnadseffektiva du kan göra för att skydda biologisk mångfald. Ett sätt är att hindra invasiva främmande arter att överhuvudtaget etablerar sig. Väntar man med att ta tag i problemet blir både arbetet och kostnaden mycket större. Tänk därför på att:

 • Skaffa dig kunskap om vilka arter som är invasiva främmande arter
 • Undvika att köpa okända arter från utlandet eller på nätet
 • Ta inte hem okända arter från utlandet
 • Flytta inte fiskar eller skaldjur från ett vatten till ett annat
 • Rapportera om du hittar en invasiv främmande art på www.rappen.nu

Bra att veta för dig som privatperson

Det är till stor hjälp att du rapporterar till www.rappen.nu när du hittar en vattenlevande invasiv främmande art. Det bidrar till kartläggningen av var invasiva främmande arter finns och hur de sprider sig och utifrån det kan kommuner och länsstyrelser planera sina bekämpningsinsatser.

Det här får du inte göra med invasiva främmande arter som finns med på EU:s förteckning enligt EU-förordning (1143/2014)

 • Importera
 • Sälja
 • Odla
 • Föda upp
 • Transportera
 • Använda
 • Byta
 • Släppa ut i naturen
 • Hålla levande

Alla, även privatpersoner, är skyldiga att hindra spridning av de invasiva främmande arter som finns på EU:s förteckning. Havs-och vattenmyndigheten uppmuntrar dock till att hjälpa till att stoppa spridningen även av andra invasiva främmande arter som till exempel sjögull och blåskrabba. De kan utgöra ett minst lika stort hot för biologisk mångfald och flera av dem kan bli förbjudna i en nära framtid.


Vill du komma i kontakt med Havs- och vattenmyndigheten angående invasiva främmande arter? Använd adress nedan. IAS står för Invasive Alien Species och är den engelska förkortningen som används för invasiva främmande arter.

Publicerad: 2022-05-03
Sidansvarig: Webbredaktion