När du fiskar

Hitta på sidan

När du fiskar kan du få en invasiv främmande art på kroken eller i nätet. Det finns flera saker att tänka på för att hindra spridning av dessa arter. Här får du tips om vad som är bra att tänka på när du fiskar.

Kvinna med fiskespö.

Foto: Maja Kristin Nylander.

Rengöra fiskeredskap

Om du fiskar i olika vatten är det viktigt att rengöra dina fiskeredskap ordentligt innan du använder dem i ett nytt vatten. Varför? Jo, de kan bära på ovälkomna fripassagerare. Alger, smådjur, sporer, larver, ägg och mikroorganismer kan fastna i redskap som nät och ryssjor. I en ny miljö kan de tränga undan andra arter. Så flytta aldrig fiskeredskap till ett nytt vatten utan att rengöra dem ordentligt först.

Agna rätt

När du fiskar ska du alltid agna med fisk, musslor eller kräftdjur från samma vatten som det du fiskar i. Annars riskerar du att sprida djur och andra organismer till nya sjöar och vatten som kan tränga undan andra arter.

Illustration hur man agnar rätt när man fiskar

Agna med fisk, musslor eller kräftdjur från samma vatten som det du fiskar i.

Sätta ut fisk

Sätt aldrig ut fisk, kräftor, musslor eller växter i sjöar, hav eller vattendrag. Risken är att de bär på parasiter eller sjukdomar som kan hota de arter som redan finns där. Eller att de förökar sig kraftigt och tränger undan andra arter. Om du vill sätta ut fisk eller andra arter i naturliga vatten måste du alltid söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Illustration som visar att man inte ska sätta ut fisk i vattendrag

Sätt aldrig ut fisk, kräftor, musslor eller växter i sjöar, hav eller vattendrag. De kan bära på parasiter eller sjukdomar som kan hota andra arter.

Rapportera om du ser invasiva arter

Om du skulle få syn på en invasiv främmande art så rapportera gärna detta på www.rappen.nu. Det är till stor hjälp att du rapporterar in när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen av en art innan den hunnit orsaka någon skada. Då hjälper du också kommuner och myndigheter att ha koll på utbredningen och planera bekämpning. Det är särskilt viktigt om du är i ett naturreservat eller i en nationalpark för där kan invasiva främmande arter göra särskilt stor skada på värdefulla och skyddade naturmiljöer. Det är bra om du tar en bild så att det går att bekräfta vilken art det rör sig om.

Här hittar du de vanligaste invasiva arterna du kan stöta på i eller vid vatten.

Sprid kunskap

Sprid gärna affischerna i dina kanaler så hjälps vi åt att öka kunskapen. Du kan dela dem digitalt, eller skriva ut och sätta upp dem till exempel på anslagstavlor på båtklubben, på bryggan eller bostadsrättsföreningen.

informationsaffisch för att förhindra spridning av främmande arter

Få koll på hur du agnar rätt

informationsaffisch för att förhindra spridning av invasiva arter

Bevara mångfalden i sjöar och vatten

Publicerad: 2022-05-05
Sidansvarig: Webbredaktion