På sjön

Hitta på sidan

Många invasiva främmande arter kommer med yrkessjöfarten, men även fritidsbåtar kan bidra till spridning. När du åker båt, kör vattenskoter eller paddlar i sötvatten kan du stöta på invasiva främmande arter. Det är både väl synliga arter som vattenlevande växter men också små parasiter som är svåra att se med blotta ögat. Här får du tips om vad som är bra att tänka på när du färdas på vatten.

Foto: Håkan Carlstrand

Foto: Håkan Carlstrand.

Åka båt, vattenskoter eller paddla

När du åker båt, vattenskoter eller paddlar i en sjö kan du bland annat träffa på de invasiva främmande arterna vattenpest och sjögull. De kan breda ut sig som täta mattor i vattnet. Det du ska tänka på är att inte åka igenom växtligheten. Om du kör sönder växterna, så kan varje liten växtdel bilda ett nytt bestånd och sjön kan bli helt igenväxt. Det du kan göra är att rapportera ditt fynd på www.rappen.nu. På sätt bidrar du till kartläggningen av var invasiva främmande arter finns och hur de sprider sig. Utifrån det kan länsstyrelser och kommuner planera bekämpningsinsatser.

Fripassagerar kan komma med

Undvik att köra bland växter, små skottdelar kan lätt bilda nya bestånd.

Flytta båten? Kom ihåg att rengöra den

Om du ska flytta din farkost från ett vatten till annat behöver du rengöra den ordentligt först. Annars kan du få med dig ovälkomna fripassagerare. Och en art som finns naturligt i ett vatten kan vara invasiv i ett annat. I den nya miljön kan de tränga undan andra arter. Så flytta aldrig båt, vattenskoter eller kanot till ett nytt vatten utan att rengöra dem ordentligt först. Tänk på att för svenska kusterna räknas Östersjön och Västerhavet som olika platser.

Båt som sätts i utan att rengöras och båt som sätts i när den rengjorts

Hur du rengör din båt

Rensa och rengör alltid båten ordentligt och låt den torka innan den används på en ny plats. Tänk på att vatten under durken kan fungera som en liten pool för vattenorganismer. Pumpa ut vattnet innan du åker till nästa vattenområde. Töm också dunkar med vatten från hav och sjöar där du hämtade det.

Rapportera om du ser invasiva arter

Om du skulle få syn på en invasiv främmande art så rapportera gärna detta på www.rappen.nu. Det är till stor hjälp att du rapporterar in när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen av en art innan den hunnit orsaka någon skada. Då hjälper du också kommuner och myndigheter att ha koll på utbredningen och planera bekämpning. Det är särskilt viktigt om du är i ett naturreservat eller i en nationalpark för där kan invasiva främmande arter göra särskilt stor skada på värdefulla och skyddade naturmiljöer. Det är bra om du tar en bild så att det går att bekräfta vilken art det rör sig om.

Här hittar du de vanligaste invasiva arterna du kan stöta på i eller vid vatten.

Sprid kunskap

Sprid gärna affischerna i dina kanaler så hjälps vi åt att öka kunskapen. Du kan dela dem digitalt, eller skriva ut och sätta upp dem till exempel på anslagstavlor på båtklubben, på bryggan eller bostadsrättsföreningen.

informationsaffisch för att förhindra spridning av främmande arter

Få koll på hur du hanterar båt och fiske

informationsaffisch för att förhindra spridning av invasiva arter

Få koll på hur du åker båt för att bevara mångfalden

Publicerad: 2022-04-20
Sidansvarig: Webbredaktion