Hitta på sidan

Vågarna

Swedac är en svensk myndighet som utfärdar föreskrifter om vad som ska gälla för certifiering av vågar (och andra mätinstrument) i Sverige. Dessa föreskrifter följer de EU-direktiv som finns på området.

I stort kan processen beskrivas så här. Swedac certifierar olika aktörer som får lov att godkänna vågar i Sverige. Dessa aktörer (certifieringsorgan) godkänner vågar efter grundliga tester och mätningar där resultaten måste uppfylla vissa kriterier som är förordningsstyrda och gemensamma i hela EU. Eftersom vågar används i olika sammanhang och miljöer är det viktigt att vågarna testas i de miljöer och under de omständigheter de senare ska användas.

För vågar som ska användas ombord på fartyg kan detta bland annat innebära att de ska klara väta, olika temperaturer och sjögång. För en våg i ett kylrum räcker det att vågen är godkänd för vägning på plant underlag, klarar låga men jämna temperaturer och väta. Det betyder att en våg godkänd för dessa förhållanden alltså inte automatiskt är godkänd att användas ombord.

Här följer några frågor vi fått angående vågarna och våra svar:

Hur vet man att en våg är godkänd?

Det går att ta reda på huruvida en våg är godkänd genom att kontrollera att den är märkt enligt ett av följande alternativ:

Exempel på en CE-märkning. Illustration.

02 står för de sista två siffrorna i årtalet. 1234-är ett nummer som identifierar det organ som godkänt vågen.

CEmärkning mätinstrument

Av märkningarna går det inte att utläsa för vilka förhållanden vågen är godkänd. För att få reda på det bör man kontakta Swedac.

Utöver märkningen ska vågen dessutom vara plomberad. Vågen kommer plomberad och klar från leverantören när den köps. Skulle plomberingen vara bruten eller skadad är den inte godkänd längre.

Går det att få en "icke godkänd" våg godkänd?

I vissa fall går det att få en våg godkänd. För att ta reda på vad som gäller en specifik våg bör vågleverantören eller vågtillverkningsföretaget kontaktas. I alla frågor angående vågar går det också bra att kontakta Swedac.

Ska vågen kontrolleras årligen?

Det finns i de flesta fall inget krav på att en godkänd och plomberad våg som används i fiskesamanhang ska genomgå någon återkommande kontroll. Enligt regelverket gäller en gång godkänd alltid godkänd. Detta stämmer dock inte för vissa vågar som används vid vägning av pelagisk fångst, som omfattas av ett krav på en årlig kalibrering. Om plomberingen är bruten krävs det en ny kontroll för att vågen ska vara godkänd.

Naturligtvis uppstå fel på en våg så den börjar visa oriktiga värden. Det är vägningsansvariges ansvar att vågarna väger rätt så det rekommenderas att den kontrollvägs då och då. Det går också att begära en frivillig återkommande kontroll. Detta gör fiskerikontrollen årligen för de vågar som HaV använder.

Vägvågar och vågar som används i konsumenthandel har däremot kravet att de ska genomgå en återkommande kontroll.

Om jag har köpt min våg utomlands?

Eftersom EU (och andra EES-länder) har gemensamma krav och bestämmelser för godkännande av vågar så accepteras vågar som är inköpta inom EU och andra EES-länder (där bland annat Norge och Island ingår) och som godkänts i någon av dessa länder. De är då märkta på samma sätt som visats ovan.

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2019-09-27
Sidansvarig: Webbredaktion