Om Fiskerikontroll

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att kontrollera den fisk som fångas, landas, importeras, exporteras, transporteras och säljs i Sverige.

Fiskerikontrollen sker bland annat genom uppföljning av kvoter och effort (fisketid), dokumentkontroll, landningskontroll, transportkontroll och beslut om fiskestopp. Det övergripande nationella ansvaret innebär också ett strategiskt ansvar för fiskerikontrollens utveckling.

Gemensamma insatser inom EU

Kontroller genomförs också tillsammans med andra länder inom EU, så kallade Joint Deployment Plans, där ett antal medlemsstater genomför gemensamma kontrollinsatser i vissa havsområden. Kontrollerna genomförs i samverkan med Europeiska Fiskerikontrollbyrån (EFCA) som ligger i Vigo, Spanien.

Fiskerikontrollen styrs genom årliga tillsynsplaner som omfattar samtliga insatser på fiskerikontrollens område. Verksamheten regleras till övervägande del av gemensamma direktverkande EU-förordningar beslutade av ministerrådet eller EU-kommissionen. Vi kan även komplettera med nationella föreskrifter för att genomföra kontrollen.

Kontroll till sjöss

Vi har ett nära samarbete med Kustbevakningen som ansvarar för fiskerikontroller till sjöss. Vi samarbetar också med Tullverket, Transportstyrelsen, Polisen och länsstyrelserna.

Publicerad: 2022-09-20
Sidansvarig: Webbredaktion