Invasiva främmande arter

Det är viktigt att skilja på främmande arter och invasiva främmande arter.

Främmande arter sprids med människans hjälp utanför sina naturliga livsmiljöer. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa, eller orsaka stor skada och i så fall klassas de som invasiva.

Frågor om invasiva främmande arter skickas till:

E-post: ias@havochvatten.se

Frågor om invasiva främmande arter skickas till:

E-post: ias@havochvatten.se