Främmande arter

Främmande arter sprids med människans hjälp utanför sina naturliga livsmiljöer.
I sina nya miljöer kan de bli harmlösa eller orsaka stor skada.