Länsstyrelsen

Här hittar du de havs- och vattenrelaterade stöden och bidragen som finns hos länsstyrelsen. För att få den senaste informationen är det viktigt att du även går till länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen har också tillfälliga stöd och utlysningar som vi inte tar upp nedan. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid.

Bidrag
Bidrag Kategorier
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) Våtmark,
Friluftsliv,
Naturvård
Bygdeavgiftsmedel Fiske,
Naturvård,
Friluftsliv
Fiskeavgiftsmedel Fiske,
Naturvård,
Friluftsliv
Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder Grundvatten,
Vattenvård,
Grön infrastruktur
Efterbehandling av förorenade områden Farliga ämnen
Landsbygdsprogrammet Våtmark,
Övergödning,
Vattenkvalitet,
Restaurering,
Skyddszon,
Tvåstegsdike
Bidrag till kulturmiljövård Restaurering,
Kulturmiljö
Åtgärder för värdefull natur Våtmark,
Naturvård,
Restaurering
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) Våtmark,
Naturvård,
Restaurering
Publicerad: 2020-02-25
Sidansvarig: Webbredaktion