Viktiga områden för biologisk mångfald i havet

Hitta på sidan

Konventionen om biologisk mångfald (CBD) har inom sitt program för marin och kustnära biologisk mångfald arbetat drygt 10 år med att beskriva EBSA-områden (Ecologically or Biologically Significant marine Areas), särskilt i områden utanför nationell jurisdiktion. Dessa speciella områden är särskilt viktiga för biologisk mångfald globalt.

Hittills har 15 regionala workshops hållits där totalt 338 EBSA-områden beskrivits globalt och täcker i dag mer än 20 procent av världens havsområden. HaV har deltagit i arbetet med att beskriva EBSAs i Östersjön och Nordostatlanten.

Utpekande av EBSA-områden medför inget krav på skydd eller förvaltning områden, men information om dem kan nyttjas som kunskapsunderlag till exempel i arbetet med havsplanering, skydd av marina områdena och åtgärder för att stärka biologisk mångfald. EBSA-informationen kan även användas som kunskapsunderlag i arbetet med det nya BBNJ-instrumentet om marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion (ABNJ).

CBD:s vetenskapliga EBSA-kriterier

  • Unika områden (ur ett globalt perspektiv)
  • Livshistoriskt viktiga områden (till exempel reproduktions- och uppväxtområde, övervintring, viktiga för rörliga arter)
  • Stor biologisk mångfald (många arter)
  • Område för hotade arter (till exempel för vikare, tumlare)
  • Områden som är särskilt sårbara
  • Hög biologisk produktivitet (till exempel hög produktion av plankton och fisk)
  • Naturlighet (opåverkat av mänskliga aktiviteter)

Minst ett kriterium ska uppfyllas för att området ska kunna klassas som EBSA.

EBSA-områden i Östersjön

EBSA-områden i Nordostatlanten

Publicerad: 2023-09-08
Sidansvarig: Webbredaktion