Enheten för fältkontroll öst

Enheten arbetar med landningskontroll av fisket i Östersjön.

Enheten ansvarar för:

  • planering och utförande av landningskontroll och annan fältkontroll inom område Östersjön
  • samordning av specifika insatser i Östersjön samt deltagande i insatser i Västerhavet
  • planering och samordning av gemensamma kontrollinsatser inom EU
  • handläggning av ärenden inom fältkontroll
Publicerad: 2017-08-31
Sidansvarig: Webbredaktion