Har det tidigare bärgats miljö­farlig olja från vrak i Sverige?

Kustbevakningen och flera företag har tidigare bärgat miljöfarliga ämnen från nyare vrak där det finns ägare och fartygen är försäkrade. Bärgningen av olja från Thetis var första gången som en svensk myndighet tog fram en modell för bärgning av olja och spökgarn från vrak och sedan genomförde tömning av olja ur ett äldre, ägarlöst vrak.

Thetis är ett av de vrak som klassats som en akut miljörisk. Inför oljebärgningen uppskattades att vraket skulle kunna innehålla uppemot 22 kubikmeter olja, vilket är tio gånger mer än en vanlig oljetank i en villa. Det konstaterades att vraket hade börjat läcka ut olja i mindre mängd. Thetis ligger i direkt anslutning till en känslig skärgård både vad gäller den marina miljön och strandområden. Längre ut till havs finns det skyddade området Bratten med ett stort antal rödlistade arter, varav flera har sin enda eller huvudsakliga förekomst här i svenska vatten. Thetis ligger på 30 meters djup, nära en hamn och är i förhållandevis gott skick. Det passade därför bra som pilotprojekt och som första bärgningsobjekt.

Publicerad: 2019-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion