Skrotning av fritidsbåtar

Hitta på sidan

Nu erbjuder Havs- och vattenmyndigheten ägare av uttjänta fritidsbåtar att återvinna den till ett subventionerat pris. Möjligheten ges så länge pengarna – fyra miljoner kronor – räcker, dock längst till och med 31 december 2020.

Båtskrov.

Insamling och återvinning

Det är tredje gången Havs- och vattenmyndigheten avsätter pengar till båtskrotning. Första gången skrotningspremien infördes var hösten 2018.

Gamla båtar som lämnas i naturen kan läcka plast och andra farliga ämnen som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer.

Vill du skrota din båt kan du vända dig till Båtretur som är ett nationellt nätverk för insamling och återvinning av fritidsbåtar. De hjälper till att hitta transportör var du än bor i landet. Båtretur är en samverkansplattform utan vinstintresse som jobbar för att det ska bli så enkelt som möjligt att skrota sin båt.

Det här kan du göra om du hittar en skrotbåt

Om du hittar en skrotbåt på din mark är det bäst att först försöka hitta och kontakta ägaren. Vet du inte vem ägaren är kan du kontakta polisen. Är båten anmäld stulen hämtar polisen ofta den direkt, annars avvaktar man för att se om någon ägare hör av sig.

En båt som ligger på din mark räknas som upphittat gods. Det betyder att om ingen ägare hör av sig efter att du kontaktat polisen kan ägandet gå över till dig som anmält båten – det blir då ditt ansvar att skrota den.

Om du hittar en skrotbåt på allmän plats eller i naturen kan du kontakta kommunen som då försöker hitta ägaren.

Att skrota en båt utan ägarens tillstånd är inte tillåtet. Det räknas som egenmäktigt förfarande.

Fakta om bidrag till skrotning

  • Satsningen gäller båtar som ägs av privatpersoner.
  • Båten ska vara minst tre meter lång och väga minst 200 kilo och max tre ton.
  • Ägaren betalar transport till återvinningscentral samt eventuella saneringskostnader.
  • Erbjudandet gäller så länge stödet räcker, dock längst till 31 december 2020.
  • Anmäl på www.båtretur.se om du vill skrota din båt.

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande icke-statlig organisation som arbetar för att minska nedskräpning. De har i en studie försökt reda ut varför fritidsbåtar överges i naturen. Resultatet presenteras i en rapport och visar att de största problemen är att det är svårt att spåra ägaren till en övergiven båt och att det kan vara kostsamt att skrota sin båt.

Publicerad: 2017-04-24
Uppdaterad: 2020-02-17
Sidansvarig: Webbredaktion