Skrotning av fritidsbåtar

Hitta på sidan

HaV har finansierat en skrotningskampanj mellan åren 2018-2020. I dagsläget finns det inte ytterligare finansiering för detta utan myndigheten kommer se over och utvärdera arbetssättet för problemet med uttjänt och dumpade fritidsbåtar.

Båtskrov.

Insamling och återvinning

Gamla båtar som lämnas i naturen kan läcka plast och andra farliga ämnen som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer.

Mellan åren 2018-2020 finansierade Havs- och vattenmyndigheten en skrotningskampanj, men i dagsläget finns det inte ytterligare finansiering för detta. Däremot finns det många olika aktörer du kan vända dig till om du vill skrota din båt.

Vill du skrota din båt kan du exempelvis kontakta Båtretur som är ett nationellt nätverk för insamling och återvinning av fritidsbåtar. De hjälper till att hitta transportör var du än bor i landet. Båtretur är en samverkansplattform utan vinstintresse som jobbar för att det ska bli så enkelt som möjligt att skrota sin båt.

Det här kan du göra om du hittar en skrotbåt

Om du hittar en skrotbåt på din mark är det bäst att först försöka hitta och kontakta ägaren. Vet du inte vem ägaren är kan du kontakta polisen. Är båten anmäld stulen hämtar polisen ofta den direkt, annars avvaktar man för att se om någon ägare hör av sig.

En båt som ligger på din mark räknas som upphittat gods. Det betyder att om ingen ägare hör av sig efter att du kontaktat polisen kan ägandet gå över till dig som anmält båten – det blir då ditt ansvar att skrota den.

Om du hittar en skrotbåt på allmän plats eller i naturen kan du kontakta kommunen som då försöker hitta ägaren.

Att skrota en båt utan ägarens tillstånd är inte tillåtet. Det räknas som egenmäktigt förfarande.

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande icke-statlig organisation som arbetar för att minska nedskräpning. De har i en studie försökt reda ut varför fritidsbåtar överges i naturen. Resultatet presenteras i en rapport och visar att de största problemen är att det är svårt att spåra ägaren till en övergiven båt och att det kan vara kostsamt att skrota sin båt.

Yrkesfiske

Om du är yrkesfiskare och vill skrota ditt yrkesfiskefartyg/fiskebåt ska du vända dig till Jordbruksverket. Läs mer på Jordbruksverkets webbsida Stöd till fiske.

Publicerad: 2017-04-24
Uppdaterad: 2020-02-17
Sidansvarig: Webbredaktion