Skrotning av fritidsbåtar

Hitta på sidan

Gamla båtar som lämnas i naturen kan läcka plast och andra farliga ämnen som skadar våra havs- och vattenmiljöer. Havs- och vattenmyndigheten stöttar kampanjer som låter dig skrota fritidsbåten kostnadsfritt.

Maskin lyfter båt på skrotstation.

HaV finansierar skrotkampanjer för att hjälpa fler att skrota sin gamla uttjänta fritidsbåt på ett miljöbra sätt. Foto: Maria Rindstam.

Sök bidrag

Gå in på båtretur.se så kan du få hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt på ett miljöbra sätt.

Bidraget är tidsbegränsat fram till 31 december i år, eller tills pengarna är slut.

Villkor för bidraget

Transporten till återvinningscentralen betalas av båtägaren, liksom eventuell sanering. Ett krav är också att båten ska väga minst 100 kilo och högst 10 ton.

Övergiven skrotbåt

Det här kan du göra om du hittar en skrotbåt

På din mark

Om du hittar en skrotbåt på din mark är det bäst att först försöka hitta och kontakta ägaren. Vet du inte vem ägaren är kan du kontakta polisen. Är båten anmäld stulen hämtar polisen ofta den direkt, annars avvaktar man för att se om någon ägare hör av sig.

En båt som ligger på din mark räknas som upphittat gods. Det betyder att om ingen ägare hör av sig efter att du kontaktat polisen kan ägandet gå över till dig som anmält båten – det blir då ditt ansvar att skrota den.

Allmän plats

Om du hittar en skrotbåt på allmän plats eller i naturen kan du kontakta kommunen som då försöker hitta ägaren.

Olagligt att skrota en båt du inte äger

Att skrota en båt utan ägarens tillstånd är inte tillåtet. Det räknas som egenmäktigt förfarande.

Svårt att spåra ägare

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande icke-statlig organisation som arbetar för att minska nedskräpning. De har i en studie försökt reda ut varför fritidsbåtar överges i naturen. Resultatet presenteras i en rapport och visar att de största problemen är att det är svårt att spåra ägaren till en övergiven båt och att det kan vara kostsamt att skrota sin båt.

Yrkesfiske

Om du är yrkesfiskare och vill skrota ditt yrkesfiskefartyg/fiskebåt ska du vända dig till Jordbruksverket. Läs mer på Jordbruksverkets webbsida Stöd till fiske.

Havs- och vattenmyndigheten finansierar

Gamla båtar som lämnas i naturen kan läcka plast och andra farliga ämnen som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer.

Mellan åren 2018-2020 finansierade HaV en skrotningskampanj för att få fler att skrota sin uttjänta fritidsbåt . Kampanjen är igång igen sedan 2022 och kommer att pågå under hela 2023.

Båtretur

Skrotningskampanjen drivs av Båtretur som är ett nationellt nätverk för insamling och återvinning av fritidsbåtar. De hjälper till att hitta transportör var du än bor i landet. Båtretur är en samverkansplattform utan vinstintresse som jobbar för att det ska bli så enkelt som möjligt att skrota sin båt.

Publicerad: 2017-04-24
Uppdaterad: 2023-02-03
Sidansvarig: Webbredaktion