Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Uppdrag att revidera förvaltningsplanen för gråsäl samt föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk (2019)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att revidera förvaltningsplanen för gråsäl och genomföra en vetenskapligutvärdering av effekterna av en eventuell beståndsreglerade jakt på gråsäl ur ett ekosystemperspektiv samt att föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har fått i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl bland annat i syfte att inkludera en beståndsreglerande jakt, som ett verktyg för att förvalta arten om det är vetenskapligt befogat ur ett ekosystemperspektiv.

Uppdraget ska samordnas av Havs- och vattenmyndigheten.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

  • Reviderad förvaltningsplan för gråsäl ska redovisas senast den 29 november 2019.
  • Förslag på åtgärder, utöver sådana som är fiskerelaterade, för att skydda bestånden av torsk ska redovisas senast den 1 juni 2020.
  • En vetenskaplig utvärdering av eventuell beståndsreglerade jakt på gråsäl ska redovisas senast den 1 juni 2021.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag