Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Avdelningen för fiskförvaltning (F)

Avdelningen ansvarar för att samordna arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s fiskeripolitik och särskilt verka för en hållbar förvaltning av fiskresurserna inom ramen för ekosystemansatsen.

Avdelningen ansvarar för att samordna arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s fiskeripolitik och särskilt verka för en hållbar förvaltning av fiskresurserna inom ramen för ekosystemansatsen.

Avdelningens ansvarsområde omfattar:

  • att hålla samman fiskförvaltningens delar avseende införande av gemenskapens regler, nationella regler och genomförande av fiskerikontroll
  • inom avdelningens ansvarsområde vara samlande, pådrivande och stödjande i det åtgärdsarbete som behövs för att Sverige ska nå målen för havs- och vattenmiljöpolitiken samt fiskeripolitiken
  • reglering, tillståndsgivning och kontroll vad gäller levande akvatiska resurser, inklusive föreskrifter och vägledning för fisket samt frågor om fisketillsyn
  • arbetet med att genomföra Helcoms aktionsplan för Östersjön beträffande fisket
  • svenskt genomförande av EU:s fiskerikontroll och operativt ansvar för uppföljning av svenska fiskemöjligheter och genomförande av landningskontroll utifrån EU:s rättsakter och nationella föreskrifter
  • samordna uppgifterna med andra berörda myndigheter, till exempel Kustbevakningen, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Tullverket, Transportstyrelsen, Livsmedelsverket och länsstyrelserna
  • att inom ansvarsområdet ge stöd till regeringskansliet
  • beredning av frågor om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde.


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation