Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet

Inledande bedömningen i havsmiljöförvaltningen

Den inledande bedömningen är en statusbedömning av tillståndet i det svenska havet, det vill säga hur haven mår, hur de används och vilka belastningar som påverkar. Alla delar av havsmiljön är idag mer eller mindre påverkade av aktiviteter på land och direkt i den marina miljön.

Bedömningen visar om vi i svenska vatten nått de mål vi satt i föreskriften (HVMFS 2012:18). Den innehåller också en ekonomisk och social analys av hur vi använder havet.

Den inledande bedömningen uppdateras 2018

Den inledande bedömningen uppdateras 2018 och inleder nästa sexåriga förvaltningsperiod. Samråd om förslaget till inledande bedömning 2018 pågick mellan 30 november 2017 och 13 april 2018.

Arbetet med den inledande bedömningen har samordnats inom havsområdena Nordsjön och Östersjön. Samordningen sker genom EU-kommissionens arbetsgrupper, de regionala havskonventionerna och bilateralt med våra grannländer.

Inledande bedömningen 2012

Den inledande bedömningen som vi gjorde 2012 visade att de största problemen för den svenska havsmiljön är kopplade till övergödning, farliga ämnen och fiske. Samtidigt ökar påverkan från olika näringar, exempelvis energi, turism och transporter. Tillståndet varierar mellan olika europeiska havsområden men utvecklingen är likartad.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet

Publicerad: 2017-08-22
Uppdaterad: 2018-10-19

Sidansvarig: Webbredaktionen