Inledande bedömningen 2012

Den inledande bedömningen är det första steget i havsmiljödirektivets förvaltningscykel, och genomfördes första gången 2012. Den ger en bild av havsmiljöns tillstånd och nyttjande, och är basen för kommande havsmiljöarbete.

Havs- och vattenmyndigheten slutförde 2012 en inledande bedömning av miljötillstånd och nyttjande av svenska hav. Tillståndet varierar i Nordsjön och Östersjön mellan olika havsbassänger, liksom mellan kust- och utsjövatten. Överlag är miljötillståndet inte tillfredsställande med negativa effekter för såväl marina växter, djur och livsmiljöer som de ekosystemtjänster som människan nyttjar. Den inledande bedömningen visade att de största problemen för den svenska havsmiljön är kopplade till övergödning, farliga ämnen och fiske. Samtidigt ökar påverkan från olika näringar, exempelvis energi, turism och transporter.

Den inledande bedömningen finns i rapporten God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 1: Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys. Där redovisas förutom det aktuella miljötillståndet också en ekonomisk och social analys kring  nyttjandet av marina vatten och samhällets kostnad om miljötillståndet försämras.

En ny inledande bedömning togs fram 2018.

Publicerade rapporter från den inledande bedömningen

God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 1: Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys - 17 december 2012.

Del 1 bygger på olika underlagsrapporter:

Publicerad: 2018-10-19
Uppdaterad: 2019-02-06
Sidansvarig: Webbredaktion