Marine Tourism and Recreation in Sweden

Rapporten behandlar turism och rekreation i Sverige ur ett ekosystemtjänstperspektiv. Både beroendet av, och påverkan på ekosystemtjänsterna behandlas. Rapporten är skriven på engelska.

Omslag till rapport. Illustration.
Publicerad: 2012-09-10
Sidansvarig: Webbredaktion