Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Den här rapporten är ett första försök att utveckla och testa en metod för social analys av marina miljöproblem i Sverige. Ansatsen är tre fallstudier om förekomst och tillförsel av fosfor, selektivt torskfiske, förekomst och tillförsel av kvicksilver.

Publicerad: 2012-09-10
Sidansvarig: Webbredaktion