Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet

Inledande bedömning i havsmiljöförvaltningen

Den inledande bedömningen är en statusbedömning av tillståndet i det svenska havet, det vill säga hur haven mår, hur de används och vilka belastningar som påverkar. Alla delar av havsmiljön är idag mer eller mindre påverkade av aktiviteter på land och direkt i den marina miljön. Samrådet för nästa inledande bedömning har börjat och pågår fram till april 2018.

Remiss av rapporten Samråd om inledande bedömning 2018

Remissen av rapporten Samråd om inledande bedömning 2018 har börjat och pågår fram till 13 april 2018. Du hittar bedömningen i rapporten Samråd om inledande bedömning 2018.PDF

Komplettering angående pelagiska och bentiska livsmiljöer hittar du här.PDF

Du hittar bakgrundsunderlag för bedömningarna här.

Inledande bedömningen 2012

Den inledande bedömningen som vi gjorde 2012 visade att de största problemen för den svenska havsmiljön är kopplade till övergödning, farliga ämnen och fiske. Samtidigt ökar påverkan från olika näringar, exempelvis energi, turism och transporter. Tillståndet varierar mellan olika europeiska havsområden men utvecklingen är likartad.

Den inledande bedömningen uppdateras 2018

Arbetet med havsmiljödirektivet sker i sexåriga förvaltningsperioder. Den inledande bedömningen ska alltså uppdateras 2018. Bedömningen inleder nästa förvaltningsperiod och är en statusbedömning av tillståndet i de svenska haven, det vill säga hur haven mår, hur de används och vilka belastningar som påverkar. Bedömningen är en beskrivning av var vi är - om vi i svenska vatten nått de mål vi satt i föreskriften (HVMFS 2012:18), samt en ekonomisk och social analys av hur vi använder havet.

Arbetet med den inledande bedömningen har samordnats inom havsområdena. Samordningen sker genom EU-kommissionens arbetsgrupper, de regionala havskonventionerna och bilateralt med våra grannländer.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet

Publicerad: 2017-08-22

Sidansvarig: Webbredaktionen