Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Kvoter Yrkesfiske

Fiskestopp 2015

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2015.

Årliga stopp i Östersjön enligt torskåterhämtningsplanen:

Årliga stopp
OmrådenVilka omfattas?Tid

ICES delområden 22-24

Fartyg med en totallängd på minst 8 meter

1 - 30/4

ICES delområden 25-26

Fartyg med en totallängd på minst 8 meter

1/7 - 31/8

 

Fiskestopp på grund av uppfiskad kvot:

 • Från och med 7 december 2015 är det åter tillåtet att trålfiska i EU:s fiskevatten i Östersjön i delområde 22-24. HVMFS 2015:29PDF
 • Från och med den 7 december 2015 är svenskt fiske av torsk förbjudet med trål eller snurrevad i Skagerrak. HVMFS 2015:28PDF
 • Från och med den 19 oktober 2015 är svenskt fiske av gråsej och torsk förbjudet i Norges ekonomiska zon i Nordsjön.
  HVMFS 2015:25PDF
 • Från och med den 5 oktober 2015 är fiske av räka förbjudet  i Norges ekonomiska zon i Nordsjön. HVMFS 2015:22PDF
 • Från och med den 5 oktober 2015 är fiske av torsk förbjudet i EU:s fiskevatten i Nordsjön. HVMFS 2015:21PDF
 • Från och med den 5 oktober 2015 är fiske av torsk förbjudet i Kattegatt.  HVMFS 2015:20PDF
 • Från och med den 16 juli 2015 är fiske av lax förbjudet  i ICES delområde 22-29 i Östersjön. HVMFS 2015:17PDF
 • Från och med den 11 juli 2015 är fiske av lax förbjudet i ICES-delområde 30 i Östersjön. HVMFS 2015:16PDF
 • Från och med den 11 juli 2015 är fiske av fettfenklippt lax förbjudet  i ICES-delområde 31 i Östersjön. HVMFS:2015:15PDF
 • Från och med den 6 juli 2015 är fiske av laxmed oklippt fettfena förbjudet  i ICES-delområde 31 i Östersjön. HVMFS 2015:14PDF
 • Från och med 22 juni 2015 är svenskt fiske av äkta tunga förbjudet i Skagerrak, Kattegatt, EU:s fiskevatten i Östersjön.
  HVMFS 2015:10PDF
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Kvoter Yrkesfiske