Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Grundvatten

Erfarenheter och konsekvenser för vattenresurser och vattenmiljön 2017

Sammanställning av länsstyrelsernas och några nationella myndigheters erfarenheter och konsekvenser för vattenresurser och vattenmiljön av vädersituationen under 2017.

Havs- och vattenmyndigheten har sammanställt länsstyrelsernas och några nationella myndigheters erfarenheter för vattenresurser och vattenmiljön 2017. Vädersituationen under 2017 innebar att torkan fortsatte för stora delar av södra Sverige under våren och sommaren.

Tillfälliga regn i vissa torkdrabbade områden medförde att vegetationen inte påverkades lika allvarligt, utan man fick en situation med ”grönt på ytan men torrt inunder och låga ytvattenflöden”. Under sensommaren och hösten har det regnat mer än normalt vilket medfört att ytvatten och grundvattenmagasinen återhämtat sig i större delen av landet.

Erfarenheter och konsekvenser för vattenresurser och vattenmiljön

Ökad beredskap på flera myndigheter

Till följd av det allvarliga utgångsläget under våren 2017, samlades åtta nationella myndigheter, representanter för länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting för att diskutera hur vi bättre kunde stödja såväl länsstyrelsernas som kommunernas arbete. Mötet ledde till att flera myndigheter utökade sitt arbete, exempelvis har SGU och SMHI tagit fram en varningstjänst om risk för vattenbrist, och MSB har lett ett krisberedskapsforum med aktörerna.

Medias rapportering av situationen har varit omfattande och saklig och påtalat små vattenresurser i södra Sverige samt särskilt redovisat situationen i några områden och vissa insatser. Många kommuner, cirka 40 – 50, införde restriktioner för vattenförbrukning i den allmänna vattenförsörjningen.

Denna sammanställning syftar till att ge en nationell översikt över problematiken med tanke på omfattning, utbredning och konsekvenser av situationen. Det avser såväl torka som översvämning.

Länsstyrelsernas och de nationella myndigheters redovisning framgår av dokumenten.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Grundvatten