Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Sill/strömming (Clupea harengus)

Sill/strömming lever på 0–200 meters djup i alla hav som omger Sveriges. Den är av stor ekonomisk betydelse för det svenska yrkesfisket och fisket bedrivs med trål, vad och med fasta redskap utmed kusterna.

Sill/Strömming. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Utbredning

Sillen förekommer i alla Sveriges omgivande hav. Beteckningen strömming används för sill som fångas och landas i Östersjön, norr om Kalmar.

Lek

Leksillen samlas i stora stim vid kusternas grundvatten eller på bankar i havet. Leken sker ovanför sand-, grus- eller stenbottnar på varierande djup mellan en halv och hundra meter. Sillens ägg sjunker till botten där de bildar stora ansamlingar. Larverna lever pelagiskt.

I både Västerhavet och Östersjön finns både vår- och höstlekande sill.

Faktablad för sill

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
23 januari 2019

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Vandringar

Förutom förflyttning mellan olika vattenlager sker vandringar i samband med leken. I dessa sammanhang kan sillen röra sig över stora vattenområden. Till exempel har Kattegatts höst- och vårlekande sill sina uppväxtområden i Nordsjön.

Ålder och storlek

Sillen blir upp till 25 år men vanligen under tio år. Sillen i Västerhavet brukar bli 23–30 centimeter och i Östersjön 15–24 centimeter lång.

Sillens normala vikt är 40–200 gram och strömmingens något mindre. I Kattegatt och Skagerrak blir sillen könsmogen vid 3–4 år och i Östersjön vid 2–3 års ålder.

Levnadssätt

Sillen vandrar i stim längs kuster och ute till havs på varierande djup mellan ytan och 200 meter.

På dagen går sillen ofta närmare botten medan den under natten stiger upp närmare ytan. Den följer planktonets rörelser under dygnet. Dess huvudföda består av små kräftdjur och fisklarver. När sillen blir större blir även bottendjur en viktig del av dieten.

Fiskeregler för fritidsfiske

Information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Hur och var fiskas sill/strömming?

Östersjön, Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön

fångstområde för sill. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för sill.

Sillen fångas till stor del med trål, både parflyttrål och bottentrål samt under lektiden med fasta redskap utmed kusterna. Trålfisket är huvudsakligen ett blandfiske på sill och skarpsill i vilket andelen sill varierar betydligt med område och årstid.

ICES har, för beståndsuppskattning, identifierat fem olika bestånd av sill/strömming. Det får betraktas som en kompromiss mellan att separat behandla alla de populationer som har beskrivits på biologiska grunder och de praktiska begränsningar som finns i form av områden för fångstrapportering och möjlighet att korrekt hänföra enskilda fiskar till en viss population.

I Bottniska viken särskiljs ett bestånd i Bottenviken och ett i Bottenhavet. 

Två bestånd behandlas i centrala Östersjön, ett i områdena 25-29+32 samt ett i Rigabukten (del av område 28).

Sillen i sydvästra Östersjön (områdena 22-24) behandlas tillsammans med vårlekande sill i Kattegatt och Skagerrak på grund av sitt vandringsbeteende.

Rigabukten

I Rigabukten fiskas strömming med trål och fasta redskap av estniska och lettiska flottor.

Bottenviken och Bottenhavet

Fisket efter strömming i Bottenviken och Bottenhavet består i huvudsak av finskt fiske (drygt 90 procent av fångsten).

Norsk vårlekande sill

Fiskas med ringnot och flyttrål i Norska havet och Barents hav.

Sverige fiskade under slutet av 1990-talet 10 000-20 000 ton årligen.

Kvoter

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) beslutas årsvis på EU-rådet för jordbruk och fiske, för Östersjön i oktober och för Västerhavet i december.

  1. Läs vidare om kvoterna i Östersjön.
  2. Läs vidare om kvoterna i Västerhavet.

Hur mycket som fiskats kan du se på sidan Daglig infiskning.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar