Aktuellt 28 april 2023

Ny lägesrapport om åtgärder som motsvarar en utflyttning av trålgränsen i Östersjön

Att flytta ut trålgränsen för fisket i Östersjön har länge varit en omdebatterad fråga. Efter att ha fått ett regeringsuppdrag om ett vetenskapligt projekt i maj 2022, lämnar nu HaV en andra lägesrapport.

Närbild på en sill i ett stim, Clupea Harengus.Foto taget i Gullmarsfjorden, Bohuslän.

Ett stim med sill, Clupea harengus. Fångad norr om Kalmarsund kallas den strömming. Foto: Tobias Dahlin/Azotelibrary.com

Vad är kontentan av delrapporten?

– Innebörden är att genomförandet av det vetenskapliga projektet i stort följer plan, säger Mats Svensson, chef för HaV:s avdelning för havsförvaltning.

– Vi har nu fått dataunderlag från de Östersjöländer som omfattas, utom två länder vars fiske är av ringa omfattning.

– HaV har beställt ett vetenskapligt underlag av SLU Aqua som baseras på data från länderna. Underlaget ska ligga till grund för HaV:s analys av konkreta förslag till fiskeregleringar inom lämpliga försöksområden i centrala Östersjön och i Bottniska viken.

– Analyser och förslag till fiskeregleringar inom aktuella försöksområden, inklusive konsekvensanalyser och plan för vetenskaplig design och uppföljning, ska presenteras på nationella intressentmöten, samt i en vetenskaplig internationell kommitté och för de inblandade länderna.

Vad händer härnäst?

– Målet är fortsatt att fiskeregleringar och försöksområden ska vara beslutade under året. Planering och löpande uppföljning av själva försöken ska därmed vara igång från och med kvartal fyra, säger Mats Svensson.

Tidsbegränsat vetenskapligt projekt

Det var den 19 maj 2022 som HaV fick i uppdrag av regeringen att genomföra ett tidsbegränsat vetenskapligt projekt som motsvarar en utflyttning av trålgränsen för fartyg som fiskar efter pelagiska arter i Östersjön. Pelagisk fisk kallas de arter som befinner sig i den fria vattenmassan.

– Syftet med projektet är att utvärdera effekterna på sill- och strömmingsbeståndens biomassa samt deras storleks-, bestånds- och åldersstruktur, säger Jens Persson, utredare på HaV:s fiskeregleringsenhet.

Projektet, som pågår till 2027, ska genomföras i flera avgränsade försöksområden i egentliga Östersjön och i Bottniska viken.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-05

    Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

  2. Aktuellt 2023-12-04

    På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

  3. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2023-04-28
Sidansvarig: Webbredaktion