Aktuellt 28 april 2023

Ny lägesrapport om åtgärder som motsvarar en utflyttning av trålgränsen i Östersjön

Att flytta ut trålgränsen för fisket i Östersjön har länge varit en omdebatterad fråga. Efter att ha fått ett regeringsuppdrag om ett vetenskapligt projekt i maj 2022, lämnar nu HaV en andra lägesrapport.

Närbild på en sill i ett stim, Clupea Harengus.Foto taget i Gullmarsfjorden, Bohuslän.

Ett stim med sill, Clupea harengus. Fångad norr om Kalmarsund kallas den strömming. Foto: Tobias Dahlin/Azotelibrary.com

Vad är kontentan av delrapporten?

– Innebörden är att genomförandet av det vetenskapliga projektet i stort följer plan, säger Mats Svensson, chef för HaV:s avdelning för havsförvaltning.

– Vi har nu fått dataunderlag från de Östersjöländer som omfattas, utom två länder vars fiske är av ringa omfattning.

– HaV har beställt ett vetenskapligt underlag av SLU Aqua som baseras på data från länderna. Underlaget ska ligga till grund för HaV:s analys av konkreta förslag till fiskeregleringar inom lämpliga försöksområden i centrala Östersjön och i Bottniska viken.

– Analyser och förslag till fiskeregleringar inom aktuella försöksområden, inklusive konsekvensanalyser och plan för vetenskaplig design och uppföljning, ska presenteras på nationella intressentmöten, samt i en vetenskaplig internationell kommitté och för de inblandade länderna.

Vad händer härnäst?

– Målet är fortsatt att fiskeregleringar och försöksområden ska vara beslutade under året. Planering och löpande uppföljning av själva försöken ska därmed vara igång från och med kvartal fyra, säger Mats Svensson.

Tidsbegränsat vetenskapligt projekt

Det var den 19 maj 2022 som HaV fick i uppdrag av regeringen att genomföra ett tidsbegränsat vetenskapligt projekt som motsvarar en utflyttning av trålgränsen för fartyg som fiskar efter pelagiska arter i Östersjön. Pelagisk fisk kallas de arter som befinner sig i den fria vattenmassan.

– Syftet med projektet är att utvärdera effekterna på sill- och strömmingsbeståndens biomassa samt deras storleks-, bestånds- och åldersstruktur, säger Jens Persson, utredare på HaV:s fiskeregleringsenhet.

Projektet, som pågår till 2027, ska genomföras i flera avgränsade försöksområden i egentliga Östersjön och i Bottniska viken.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-06-05

    91 procent av de 461 svenska EU-baden har utmärkt, bra eller tillfredsställande vattenkvalitet. Antalet bad med klassificeringen utmärkt har ökat något jämfört med 2022. Det visar HaV:s rapport ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2023”.

  2. Aktuellt 2023-06-02

    HaV och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen rapporterat utfästelser om skydd och återställande av natur till EU-kommissionen. Utfästelserna är Sveriges bidrag till målen i EU:s strategi om biologisk mångfald 2030.

  3. Aktuellt 2023-06-02

    Den 31 maj 2023 presenterade det internationella havsforskningsrådet (ICES) sina vetenskapliga råd för fångst av vissa fisk- och skaldjursbestånd i Östersjön.

Publicerad: 2023-04-28
Sidansvarig: Webbredaktion