Vi är en registrerad förstahandsmottagare (A) som har köpt in en tjänst från ett annat företag (B) för att sköta vår rapportering till spårbarhetssystemet. Företag B är grossister och är själva registrerade i spårbarhetssystemet. Måste vi (A) också registrera oss eller räcker det med att företag B är registrerade och sköter all vår rapportering?

Företag A måste registrera sig.

Registreringsskyldigheten i 3 § spårbarhetsföreskrifterna utgår från ett företag, det vill säga ett organisationsnummer. Med detta menas en fysisk eller juridisk person som driver eller innehar ett företag som bedriver verksamhet som har samband med produktion, beredning, försäljning, distribution av eller detaljhandel med fiskeri- och vattenbruksprodukter i något skede (se art. 4.19 i Kontrollförordningen).
Om de två anläggningarna A respektive B har olika organisationsnummer så ska båda vara registrerade, under förutsättning att de i övrigt omfattas av spårbarhetsföreskrifterna. Registreringsskyldigheten påverkas alltså inte av om företagen till exempel samarbetar i fråga om fakturahantering, rapportering eller om de båda i sin tur ägs av samma företag.

Publicerad: 2018-04-25
Sidansvarig: Webbredaktion