Hitta på sidan

Kvotändringar 2022

Ändringar som gäller kvotåret 2022 listas här.

Kvotåret 2022

Januari 2023

Datum

Ändring

2023-01-30

Sverige överför 48 ton gråsej till Tyskland (POK/2C3A4)

2023-01-30

Tyskland överför 8,6 ton sill till Sverige (HER/2A47DX)

2023-01-30

Tyskland överför 50 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2023-01-26

Sverige överför 23 ton torsk till Danmark (COD/03AN.)

2023-01-26

Sverige överför 3 ton nordhavsräka till Danmark (PRA/03A.)

2023-01-26

Sverige överför 3 ton nordhavsräka till Danmark (PRA/4NS62)

2023-01-26

Danmark överför 3 ton sill till Sverige (HER/2A47DX)

2023-01-26

Danmark överför 0,2 ton havskräfta till Sverige (NEP/2AC4-C)

2023-01-17

Frankrike överför 44 ton sill till Sverige (HER/2A47DX)

2023-01-03

Sverige överför 18 ton taggmakrill till Nederländerna (JAX/4BC7D)

2023-01-03

Nederländerna överför 14 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C) Kvotår 2022/2023

December 2022

Datum

Ändring

2022-12-22

Sverige överför 164,559 ton sill till Danmark (HER/30/31.)

2022-12-22

Sverige överför 52,080 ton skarpsill till Danmark (SPR/2AC4-C)Kvotår2022/2023

2022-12-22

Sverige överför 6,820 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2022-12-22

Danmark överför 410,382 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2022-12-13

Sverige tilldelas 8,280 ton vitling enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (WHG/03A.)

2022-12-13

Sverige tilldelas 0,950 ton marulk enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (ANF/2AC4-C)

2022-12-13

Sverige tilldelas 3,278 ton guldlax enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (ARU/3A4-C)

2022-12-13

Sverige tilldelas 7,799 ton taggmakrill enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (JAX/4BC7D)

2022-12-13

Sverige tilldelas 0,924 ton röd- och bergtunga enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (L/W/2AC4-C)

2022-12-13

Sverige tilldelas 4,330 ton långa enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (LIN/03A-C.)

2022-12-13

Sverige tilldelas 1,699 ton långa enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (LIN/04-C.)

2022-12-13

Sverige tilldelas 3,612 ton vitlinglyra enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (NOP/2A3A4.)

2022-12-13

Sverige tilldelas 0,064 ton nordhavsräka enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (PRA/2AC4-C)

2022-12-13

Sverige tilldelas 56,879 ton skarpsill enligt RF1380/2013 artikel15.9 (SPR/03A.) Kvotår 2022/2023

2022-12-13

Sverige tilldelas 840,840 ton skarpsill enligt RF1380/2013 artikel15.9 (SPR/2AC4-C) Kvotår 2022/2023

2022-12-13

Sverige tilldelas 0,680 ton pigg- och slätvar enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (T/B/2AC4-C)

2022-12-13

Sverige tilldelas 0,778 ton lubb enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (USK/04-C.)

November 2022

Datum

Ändring

2022-11-18

Sverige tilldelas 0,048 ton skoläst enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (RNG/03-)

2022-11-17

Sverige överför 32,658 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2022-11-17

Danmark överför 12 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2022-11-03

Sverige överför 300 ton sill till Litauen (HER/3D-R30)

2022-11-03

Litauen överför 300 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

Oktober 2022

Datum

Ändring

2022-10-27

Sverige överför 17,6 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2022-10-27

Danmark överför 8,8 ton sill till Sverige (HER/3BC+24)

2022-10-20

Sverige överför 82,036 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2022-10-20

Danmark överför 41,018 ton sill till Sverige (HER/3BC+24)

2022-10-20

Sverige överför 247,872 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2022-10-20

Danmark överför 1 487,232 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C) Kvotår2022/2023

2022-10-20

Danmark överför 35 ton sill till Sverige (HER/3BC+24)

2022-10-20

Danmark överför 50 ton vitlinglyra till Sverige (NOP/2A3A4.)

2022-10-20

Sverige överför 108,568 ton taggmakrill till Danmark (JAX/2A-14)

2022-10-20

Sverige överför 20,228 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2022-10-20

Sverige överför 538 ton skarpsill till Danmark (SPR/2AC4-C) Kvotår2022/2023

2022-10-20

Danmark överför 371,558 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2022-10-17


Sverige tilldelas 2 916 antal laxar enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (SAL/3BCD-F)

2022-10-13

Sverige överför 17,444 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2022-10-13

Danmark överför 17,443 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2022-10-11

Sveriges kvot av sill reduceras med 138,097 ton enligt KF 2022/1926 (HER/03A.)

September 2022

Datum

Ändring

2022-09-26

Sverige tilldelas 1 799,699 ton sill enligt KF 2022/1653 (HER/30/31.)

2022-09-26

Sverige tilldelas 2 333,389 ton sill enligt KF 2022/1653 (HER/3D-R30)

2022-09-26

Sverige tilldelas 40,082 ton rödspätta enligt KF 2022/1653 (PLE/3BCD-C)

2022-09-26

Sverige tilldelas 2 014,005 ton skarpsill enligt KF 2022/1653 (SPR/3BCD-C)

2022-09-26

Sverige tilldelas 27,287 ton kolja enligt KF 2022/1653 (HAD/03A.)

2022-09-26

Sverige tilldelas 18,464 ton kolja enligt KF 2022/1653 (HAD/2AC4.)

2022-09-26

Sverige tilldelas 86,100 ton sill enligt KF 2022/1653 (HER/03A-BC)

2022-09-26

Sverige tilldelas 0,983 ton sill enligt KF 2022/1653 (HER/1/2-)

2022-09-26

Sverige tilldelas 0,013 ton sill enligt KF 2022/1653 (HER/4AB.)

2022-09-26

Sverige tilldelas 26,132 ton kummel enligt KF 2022/1653 (HKE/03A.)

2022-09-26

Sverige tilldelas 0,001 ton taggmakrill enligt KF 2022/1653 (JAX/2A-14)

2022-09-26

Sverige tilldelas 250,842 ton makrill enligt KF 2022/1653 (MAC/2A34.)

2022-09-26

Sverige tilldelas 365,066 ton havskräfta enligt KF 2022/1653 (NEP/03A.)

2022-09-26

Sverige tilldelas 74,542 ton rödspätta enligt KF 2022/1653 (PLE/03AN.)

2022-09-26

Sverige tilldelas 6,128 ton rödspätta enligt KF 2022/1653 (PLE/03AS.)

2022-09-26

Sverige tilldelas 36,483 ton gråsej enligt KF 2022/1653 (POK/2C3A4)

2022-09-26

Sverige tilldelas 2,089 ton äkta tunga enligt KF 2022/1653 (SOL/3ABC24)

2022-09-26

Sverige tilldelas 8,015 ton blåvitling enligt KF 2022/1653 (WHB/1X14)

2022-09-26

Sverige tilldelas 6,671 ton vitling enligt KF 2022/1653 (WHG/2AC4.)

2022-09-15

Sverige överför 282,769 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2022-09-15

Sverige överför 239,8 ton sill till Danmark (HER/1/2-)

2022-09-15

Sverige överför 654,347 ton skarpsill till Danmark (SPR/2AC4-C) Kvotår2022/2023

2022-09-15

Danmark överför 720,508 ton sill till Sverige (HER/4AB.)

2022-09-15

Sverige överför 200 ton sill till Litauen (HER/3D-R30)

2022-09-15

Litauen överför 200 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2022-09-05

Sverige överför 15 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)


2022-09-05

Sverige överför 71,879 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2022-09-05

Danmark överför 58,694 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2022-09-05

Danmark överför 160,064 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C) Kvotår2022/2023

2022-09-05

Sverige överför 550 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2022-09-05

Danmark överför 1 200 ton sill till Sverige (HER/4AB.)

2022-09-05

Danmark överför 50 ton vitlinglyra till Sverige (NOP/2A3A4.)

2022-09-05

Danmark överför 10 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2022-09-05

Sverige överför 300 ton skarpsill till Danmark (SPR/03A.) Kvotår2022/2023

2022-09-05

Danmark överför 300 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C) Kvotår2022/2023

2022-09-05

Sverige överför 300 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2022-09-05

Danmark överför 1 500 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C) Kvotår2022/2023

Augusti 2022

Datum

Ändring

2022-08-31

Sverige transfererar 2 212,418 ton skarpsill från SPR/03A. till SPR/2AC4-C Kvotår2022/2023

2022-08-24

Sverige överför 302,730 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)


2022-08-24

Sverige överför 957,793 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2022-08-24

Danmark överför 84,367 ton makrill till Sverige (MAC/2A34.)

2022-08-24

Danmark överför 7,673 ton sill till Sverige (HER/4AB.)

Juli 2022

Datum

Ändring

2022-07-01

Sverige överför 30 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)


2022-07-01

Sverige överför 30 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2022-07-01

Sverige överför 7,377 ton taggmakrill till Danmark (JAX/2A-14)

2022-07-01

Danmark överför 200 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C) Kvotår2021/2022

Juni 2022

Datum

Ändring

2022-06-27

Sverige överför 300 ton sill till Litauen (HER/3D-R30)

2022-06-27

Litauen överför 300 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2022-06-10

Sverige överför 550 ton sill till Danmark (HER/30/31.)

2022-06-10

Danmark överför 450 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2022-06-10

Danmark överför 6,982 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2022-06-07

Sverige överför 0.489 ton tobis till Danmark (SAN/2A3A4.)

2022-06-07

Sverige överför 12,271 ton taggmakrill till Danmark (JAX/2A-14)

2022-06-07

Danmark överför 25,943 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

Maj 2022

Datum

Ändring

2022-05-25

Sverige överför 500 ton sill till Danmark (HER/30/31.)

2022-05-25

Sverige överför 1 630,369 ton tobis till Danmark (SAN/2A3A4.)

2022-05-25

Danmark överför 300 ton makrill till Sverige (MAC/2A34.)

2022-05-25

Danmark överför 496,540 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2022-05-25

Sverige överför 32,086 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2022-05-25

Sverige överför 736,705 ton tobis till Danmark (SAN/2A3A4.)

2022-05-25

Danmark överför 509,435 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2022-05-25

Danmark överför 250 ton makrill till Sverige (MAC/2A34.)

2022-05-25

Sverige överför 65,487 ton tobis till Danmark (SAN/2A3A4.)

2022-05-25

Danmark överför 25,796 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2022-05-25

Danmark överför 11,461 ton sill till Sverige (HER/3BC+24)

2022-05-04

Sverige överför 400 ton sill till Estland (HER/3D-R30)

2022-05-04

Estland överför 400 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

April 2022

Datum

Ändring

2022-04-27

Sverige överför 300 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2022-04-27

Sverige överför 300 ton skarpsill till Danmark (SPR/2AC4-C) Kvotår2021/2022

2022-04-27

Sverige överför 100 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2022-04-27

Danmark överför 2 990 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2022-04-27

Sverige överför 114,404 ton sill till Danmark (HER/30/31.)

2022-04-27

Sverige överför 194,935 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2022-04-27

Sverige överför 250 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2022-04-27

Sverige överför 92,626 ton skarpsill till Danmark (SPR/2AC4-C) Kvotår2021/2022

2022-04-27

Danmark överför 2 961,743 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2022-04-26

Sverige överför 4 800 ton blåvitling till Nederländerna (WHB/1X14)

2022-04-26

Nederländerna överför 600 ton makrill till Sverige (MAC/2A34.)

2022-04-26

Sverige överför 148,703 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2022-04-26

Danmark överför 641,094 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2022-04-22

Sverige överför 666 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2022-04-22

Danmark överför 3 000 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2022-04-12

Tyskland överför 6,470 ton gråsej till Sverige (POK/1N2AB)

2022-04-12

Tyskland överför 1 082,471 ton sill till Sverige (HER/4AB.)

2022-04-12

Sverige överför 348 ton taggmakrill till Tyskland (JAX/2A-14)

2022-04-12

Sverige överför 1 082,471 ton sill till Tyskland (HER/1/2-)

2022-04-12

Sverige transfererar 264,458 ton skarpsill från SPR/03A. till SPR/2AC4-C Kvotår2021/2022

2022-04-01

Sverige tilldelas 202 ton taggmakrill enligt RF 2022/515 (JAX/2A-14)

2022-04-01

Sverige tilldelas 56 ton taggmakrill enligt RF 2022/515 (JAX/4BC7D)

2022-04-01

Sverige tilldelas 8 ton rockor enligt RF 2022/515 (SRX/03A-C.)

2022-04-01

Sverige tilldelas 4 ton pigg- och slätvar enligt RF 2022/515 (T/B/2AC4-C)

2022-04-01

Sverige tilldelas 25 ton nordhavsräka enligt RF 2022/515 (PRA/2AC4-C)

2022-04-01

Sverige tilldelas 8 ton långa enligt RF 2022/515 (LIN/04-C.)

2022-04-01

Sverige tilldelas 22 ton långa enligt RF 2022/515 (LIN/03A-C.)

2022-04-01

Sverige tilldelas 5 ton berg- och rödtunga enligt RF 2022/515 (L/W/2AC4-C)

2022-04-01

Sverige tilldelas 129 ton kummel enligt RF 2022/515 (HKE/03A.)

2022-04-01

Sverige tilldelas 3 ton marulk enligt RF 2022/515 (ANF/2AC4-C)

2022-04-01

Sverige tilldelas 29 ton sill enligt RF 2022/515 (HER/4AB.)

2022-04-01

Sverige tilldelas 4 ton lubb enligt RF 2022/515 (USK/04-C.)

2022-04-01

Sverige tilldelas 21 ton guldlax enligt RF 2022/515 (ARU/3A4-C)

2022-04-01

Sverige tilldelas 3 053 ton tobis enligt RF 2022/515 (SAN/2A3A4.)

Mars 2022

Datum

Ändring

2022-03-17

Sverige överför 300 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2022-03-17

Danmark överför 300 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C) Kvotår2021/2022

2022-03-17

Sverige överför 177,367 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2022-03-17

Sverige överför 183,998 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2022-03-17

Sverige överför 700 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2022-03-17

Danmark överför 376,516 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2022-03-17

Sverige överför 400 ton sill till Finland (HER/30/31.)

2022-03-17

Finland överför 150 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2022-03-17

Finland överför 100 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2022-03-11

Sverige överför 325 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2022-03-11

Danmark överför 12,635 ton sill till Sverige (HER/3BC+24)

2022-03-11

Danmark överför 300 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C) Kvotår2021/2022

2022-03-10

Sverige överför 4 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2022-03-10

Danmark överför 25 ton vitling till Sverige (WHG/2AC4.)

2022-03-10

Sverige överför 982 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2022-03-10

Danmark överför 193,260 ton sill till Sverige (HER/4AB.)

2022-03-10

Sverige överför 400,786 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2022-03-10

Danmark överför 16,858 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2022-03-10

Danmark överför 871,183 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2022-03-10

Danmark överför 1,572 ton sill till Sverige (HER/3BC+24)

2022-03-10

Sverige överför 159,520 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2022-03-10

Sverige överför 376,516 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2022-03-10

Sverige överför 24,831 ton sill till Danmark (HER/4AB.)

2022-03-10

Sverige överför 700 ton skarpsill till Danmark (SPR/2AC4-C) Kvotår2021/2022

2022-03-10

Sverige överför 350 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2022-03-10

Danmark överför 177,367 ton makrill till Sverige (MAC/2A34.)

2022-03-10

Danmark överför 2,037 ton sill till Sverige (HER/3BC+24)

2022-03-10

Sverige överför 1 920 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2022-03-10

Danmark överför 147,960 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2022-03-10

Danmark överför 2 674,407 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2022-03-10

Sverige överför 546 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2022-03-10

Danmark överför 223 ton sill till Sverige (HER/1/2-)

2022-03-09

Sverige överför 45,148 ton sill till Danmark (HER/1/2-)

2022-03-09

Sverige överför 720 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2022-03-09

Danmark överför 1 000 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2022-03-09

Sverige överför 83,498 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2022-03-09

Sverige överför 1 314,450 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2022-03-09

Danmark överför 792,626 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C) Kvotår2021/2022

Februari 2022

Datum

Ändring

2022-02-17

Sverige överför 800 ton sill till Danmark (HER/30/31.)

2022-02-17

Sverige överför 323,687 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2022-02-17

Sverige överför 1 183,648 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2022-02-17

Sverige överför 2 600 ton sill till Litauen (HER/3D-R30)

2022-02-01

Sverige överför 2 600 ton sill till Litauen (HER/3D-R30)

2022-02-10

Litauen överför 2 600 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

Publicerad: 2023-02-03
Uppdaterad: 2022-03-09
Sidansvarig: Webbredaktion