Kvotändringar 2019

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2019 listas här.

Kvotändringar‌

Januari 2020


2020-01-31

Sverige överför 2,219 ton nordhavsräka till Danmark (PRA/03A.)

2020-01-31

Sverige överför 0,234 ton nordhavsräka till Danmark (PRA/04-N.)

2020-01-28

Sverige överför 20 ton rödspätta till Nederländerna (PLE/03AN.)

2020-01-28

Nederländerna överför 1 ton rödspätta till Sverige (PLE/2A3AX4)

2020-01-28

Nederländerna överför 1 ton havskräfta till Sverige (NEP/2AC4-C)

2020-01-14

Sverige överför 700 ton skarpsill till Finland (SPR/3BCD-C)

2020-01-14

Finland överför 500 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2020-01-14

Finland överför 200 ton sill till Sverige (HER/30/31.)

2020-01-09

Sverige transfererar 601,801 ton skarpsill från SPR/03A. till
SPR/2AC4-C

2020-01-09

Sverige överför 500 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2020-01-09

Sverige överför 95 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2020-01-09

Sverige överför 95 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2020-01-09

Sverige överför 95 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2020-01-09

Danmark överför 147 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)


Kvotändringar‌

December


2019-12-09

Sverige överför 100 ton sill till Litauen (HER/3D-R30)

2019-12-09

Litauen överför 100 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2019-12-05

Sverige överför 262 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2019-12-05

Danmark överför 105,148 ton skarpsill till Sverige (SPR/03A.)

2019-12-05

Danmark överför 244,723 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2019-12-05

Danmark överför 25,031 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2019-12-03

Sverige överför 12,201 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2019-12-03

Sverige överför 73,764 ton sill till Danmark (HER/3BC+24)

2019-12-03

Sverige överför 51 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2019-12-03

Danmark överför 73,764 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2019-12-03

Danmark överför 178,415 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

Kvotändringar‌

November


2019-11-28

Sverige överför 1 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2019-11-28

Danmark överför 0,667 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2019-11-25

Sverige överför 9,230 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2019-11-25

Danmark överför 6,153 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2019-11-25

Sverige överför 20,991 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2019-11-25

Danmark överför 13,994 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2019-11-25

Sverige överför 6,834 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2019-11-25

Danmark överför 4,556 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2019-11-04

Sverige överför 408 ton skarpsill till Danmark (SPR/2AC4-C) Kvotår 2019/2020

2019-11-04

Danmark överför 141,153 ton sill till Sverige (HER/03A.)


Kvotändringar‌

Oktober


2019-10-29

Sverige överför 16,616 ton sill till Danmark (HER/3BC+24)

2019-10-29

Sverige överför 2 579,982 ton skarpsill till Danmark (SPR/2AC4-C) Kvotår 2019/2020

2019-10-29

Sverige överför 437,805 ton taggmakrill till Danmark (JAX/2A-14)

2019-10-29

Sverige överför 9,111 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2019-10-29

Danmark överför 258 ton makrill till Sverige (MAC/2A34.)

2019-10-29

Danmark överför 234,306 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2019-10-28

Sverige tilldelas 1,631 ton marulk enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (ANF/2AC4-C)

2019-10-28

Sverige tilldelas 4,689 ton guldlax enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (ARU/3A4-C)

2019-10-28

Sverige tilldelas 0,330 ton birkelånga enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (BLI/03A-)

2019-10-28

Sverige tilldelas 0,903 ton taggmakrill enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (JAX/4BC7D)

2019-10-28

Sverige tilldelas 1,210 ton röd- och bergtunga enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (L/W/2AC4-C)

2019-10-28

Sverige tilldelas 2,307 ton långa enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (LIN/03A-C.)

2019-10-28

Sverige tilldelas 1,621 ton långa enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (LIN/04-C.)

2019-10-28

Sverige tilldelas 11,534 ton vitlinglyra enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (NOP/2A3A4.)

2019-10-28

Sverige tilldelas 132,087 ton räka enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (PRA/03A.)

2019-10-28

Sverige tilldelas 6,711 ton räka enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (PRA/2AC4-C)

2019-10-28

Sverige tilldelas 1 807,877 ton tobis enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (SAN/2A3A4.)

2019-10-28

Sverige tilldelas 730,848 ton skarpsill enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (SPR/03A.)

2019-10-28

Sverige tilldelas 831,891 ton skarpsill enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (SPR/2AC4-C)

2019-10-28

Sverige tilldelas 0,500 ton rockor enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (SRX/03A-C.)

2019-10-28

Sverige tilldelas 0,870 ton pigg- och slätvar enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (T/B/2AC4-C)

2019-10-28

Sverige tilldelas 0,878 ton lubb enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (USK/03A.)

2019-10-28

Sverige tilldelas 0,767 ton lubb enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (USK/04-C.)

2019-10-28

Sverige tilldelas 10,989 ton vitling enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (WHG/03A)

2019-10-25

Tyskland överför 36 ton vitling till Sverige (WHG/2AC4)

2019-10-24

Sverige överför 200 ton sill till Litauen (HER/3D-R30)

2019-10-24

Litauen överför 200 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2019-10-17

Sverige tilldelas 1,532 ton vitling enligt KF 2019/1704 (WHG/2AC4.)

2019-10-17

Sverige tilldelas 4,431 ton blåvitling enligt KF 2019/1704 (WHB/1X14)

2019-10-17

Sverige tilldelas 4 640,424 ton skarpsill enligt KF 2019/1704 (SPR/3BCD-C.)

2019-10-17

Sverige tilldelas 2,898 ton äkta tunga enligt KF 2019/1704 (SOL/3ABC24)

2019-10-17

Sverige tilldelas 66,053 ton gråsej enligt KF 2019/1704 (POK/2C3A4.)

2019-10-17

Sverige tilldelas 14,728 ton rödspätta enligt KF 2019/1704 (PLE/3BCD-C)

2019-10-17

Sverige tilldelas 17,375 ton rödspätta enligt KF 2019/1704 (PLE/03AS.)

2019-10-17

Sverige tilldelas 71,851 ton rödspätta enligt KF 2019/1704 (PLE/03AN.)

2019-10-17

Sverige tilldelas 345,178 ton havskräfta enligt KF 2019/1704 (NEP/03A.)

2019-10-17

Sverige tilldelas 110,203 ton makrill enligt KF 2019/1704 (MAC/2A34.)

2019-10-17

Sverige tilldelas 11,269 ton taggmakrill enligt KF 2019/1704 (JAX/2A-14)

2019-10-17

Sverige tilldelas 27,495 ton kummel enligt KF 2019/1704 (HKE/03A.)

2019-10-17

Sverige tilldelas 678,154 ton sill enligt KF 2019/1704 (HER/4AB.)

2019-10-17

Sverige tilldelas 5 905,555 ton sill enligt KF 2019/1704 (HER/3D-R30)

2019-10-17

Sverige tilldelas 1 891,886 ton sill enligt KF 2019/1704 (HER/30/31.)

2019-10-17

Sverige tilldelas 15,076 ton sill enligt KF 2019/1704 (HER/2A47DX)

2019-10-17

Sverige tilldelas 40,791 ton sill enligt KF 2019/1704 (HER/1/2-)

2019-10-17

Sverige tilldelas 101,677 ton sill enligt KF 2019/1704 (HER/03A-BC)

2019-10-17

Sverige tilldelas 2 223,014 ton sill enligt KF 2019/1704 (HER/03A.)

2019-10-17

Sverige tilldelas 18,323 ton kolja enligt KF 2019/1704 (HAD/2AC4.)

2019-10-17

Sverige tilldelas 26,868 ton kolja enligt KF 2019/1704 (HAD/03A.)

2019-10-17

Sverige tilldelas 5,345 ton torsk enligt KF 2019/1704 (COD/2A3AX4)

2019-10-17

Sverige tilldelas 116,610 ton torsk enligt KF 2019/1704 (COD/03AN.)

2019-10-15

Sverige överför 154 ton skarpsill till Danmark (SPR/2AC4-C)
Kvotår 2019/2020

2019-10-15

Sverige överför 200 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2019-10-15

Danmark överför 500 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2019-10-15

Sverige överför 1 800 ton sill till Danmark (HER/4AB.)

2019-10-15

Danmark överför 205 ton makrill till Sverige (MAC/2A34.)

2019-10-07

Sverige tilldelas 1,24 ton skoläst enligt RF 1380/2013
artikel 15.9 (RNG/03-)

2019-10-03

Sverige överför 340 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2019-10-03

Sverige överför 30 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2019-10-03

Sverige överför 231,309 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2019-10-03

Sverige överför 118,015 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2019-10-03

Sverige överför 49,525 ton sill till Danmark (HER/1/2-)

2019-10-03

Danmark överför 711,160 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2019-10-02Sverige överför 250 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2019-10-02

Danmark överför 1 250 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C)
Kvotår 2019/2020


Kvotändringar‌

September


2019-09-26

Sverige transfererar 545,598 ton skarpsill från SPR/03A. till SPR/2AC4-C Kvotår2019/2020

2019-09-23

Sverige överför 330 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2019-09-23

Danmark överför 440 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2019-09-19

Sverige överför 200 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2019-09-19

Sverige överför 1 648,583 ton skarpsill till Danmark (SPR/2AC4-C) Kvotår 2019/2020

2019-09-19

Danmark överför 328,829 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2019-09-19

Danmark överför 660,574 ton sill till Sverige (HER/4AB.)

2019-09-19

Sverige överför 26,334 ton sill till Danmark (HER/3BC+24)

2019-09-19

Danmark överför 77,730 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2019-09-19

Sverige överför 676,752 ton sill till Danmark (HER/4AB.)

2019-09-19

Sverige överför 823,248 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2019-09-19

Danmark överför 1 500 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C) Kvotår 2019/2020

2019-09-19

Sverige överför 797,665 ton sill till Danmark (HER/1/2-)

2019-09-19

Danmark överför 849,854 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2019-09-13

Tyskland överför 175 ton sill till Sverige (HER/3BC+24)

2019-09-10

Sverige tilldelas 0,133 ton torsk enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (COD/3BC+24)

2019-09-10

Sverige tilldelas 743,461 ton torsk enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (COD/3DX32)

2019-09-10

Sverige tilldelas 150,070 ton sill enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (HER/3BC+24)

2019-09-10

Sverige tilldelas 3 103 stycken laxar enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (SAL/3BCD-F)

 

Kvotändringar‌

Augusti


2019-08-30

Sverige överför 154,388 ton sill till Tyskland (HER/3BC+24)

2019-08-30

Tyskland överför 292 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C)

Kvotår 2019/2020

2019-08-29

Sverige överför 250 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2019-08-29

Sverige överför 250 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2019-08-29

Danmark överför 500 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C)

Kvotår 2019/2020

2019-08-27

Danmark överför 450 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2019-08-27

Danmark överför 450 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2019-08-27

Sverige transfererar 5 551,313 ton skarpsill från SPR/03A.

till SPR/2AC4-C

2019-08-23

Sverige överför 250 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2019-08-23

Danmark överför 500 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C)

Kvotår 2019/2020


Kvotändringar‌

Juni


2019-06-28

Sverige tilldelas 1 ton torsk enligt RF 2019/1097 (COD/2A3AX4)

2019-06-28

Sverige tilldelas 1 ton vitling enligt RF 2019/1097 (WHG/2AC4.)

2019-06-28

Sverige tilldelas 204 ton räka enligt RF 2019/1097 (PRA/03A.)

2019-06-28

Sverige kvot av gråsej reduceras med 164 ton enligt RF 2019/1097
(POK/2C3A4)

2019-06-28

Sverige tilldelas 1 330 ton skarpsill enligt RF 2019/1097 
(SPR/2AC4-C)

2019-06-17

Danmark överför 1 217,717 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2019-06-17

Sverige överför 420,829 ton sill till Danmark (HER/1/2-)

2019-06-17

Sverige överför 222,426 ton tobis till Danmark (SAN/2A3A4.)

2019-06-17

Danmark överför 532,645 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2019-06-17

Sverige överför 1 200 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)


Kvotändringar‌

Maj

 

2019-05-14

Sverige överför 1 050 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2019-05-14

Sverige överför 596,903 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2019-05-14

Sverige överför 23,908 ton sill till Danmark (HER/4AB.)

2019-05-14

Danmark överför 972,680 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2019-05-14

Danmark överför 200 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C)

2019-05-14

Sverige överför 685,985 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2019-05-14

Sverige överför 1 357,214 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2019-05-14

Danmark överför 962,390 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2019-05-07

Danmark överför 325 ton makrill till Sverige (MAC/2A34.)

2019-05-07

Danmark överför 430,616 ton taggmakrill till Sverige (JAX/2A-14)

2019-05-07

Sverige överför 1 964 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)


Kvotändringar‌

April


2019-04-15

Sverige överför 2 683,645 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2019-04-15

Danmark överför 2 261,784 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2019-04-15

Danmark överför 421,861 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2019-04-10

Sverige överför 408,440 ton sill till Finland (HER/30/31.)

2019-04-10

Finland överför 408,440 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2019-04-08

Sverige överför 153,910 ton sill till Danmark (HER/3BC+24)

2019-04-08

Sverige överför 1 808 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2019-04-08

Danmark överför 1 006,607 ton sill till Sverige (HER/4AB.)

2019-04-08

Sverige överför 1 545 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2019-04-08

Danmark överför 1 245 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)


Kvotändringar‌

Mars


209-03-28

Sverige tilldelas 3 906 ton tobis enligt RF 2019/529 (SAN/2A3A4.)

2019-03-12

Sverige överför 200 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2019-03-12

Sverige överför 1 478,324 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2019-03-12

Sverige överför 500 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2019-03-12

Danmark överför 24 ton sill till Sverige (HER/3BC+24)

2019-03-12

Danmark överför 440 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2019-03-12

Danmark överför 491,653 ton skarpsill till Sverige (SPR/03A.)

2019-03-08

Sverige överför 1 297,593 ton sill till Danmark (HER/1/2-)

2019-03-08

Danmark överför 1 297,593 ton sill till Sverige (HER/4AB.)

2019-03-04

Sverige överför 844,596 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2019-03-04

Sverige överför 748,981 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2019-03-04

Danmark överför 724,353 ton sill till Sverige (HER/03A.)


Kvotändringar‌

Februari


2019-02-27

Sverige överför 325 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2019-02-27

Sverige överför 430,616 ton taggmakrill till Danmark (JAX/2A-14)

2019-02-27

Danmark överför 1 764 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2019-02-26

Sverige överför 2 300 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2019-02-26

Sverige överför 500 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2019-02-26

Danmark överför 3 000 ton vitlinglyra till Sverige (NOP/2A3A4.)

2019-02-22

Polen överför 62,5 ton sill till Sverige (HER/4AB.)

2019-02-18Sverige överför 650 ton sill till Tyskland (HER/3D-R30) 

2019-02-18

Tyskland överför 500 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2019-02-15

Sverige överför 150 ton skarpsill till Finland (SPR/3BCD-C)

2019-02-15

Sverige överför 325 ton sill till Finland (HER/30/31.)

2019-02-15

Finland överför 203 ton sill till Sverige (HER/1/2-)

2019-02-15

Sverige överför 525 ton sill till Danmark (HER/1/2-)

2019-02-15

Danmark överför 1 277 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2019-02-15

Sverige överför 300 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2019-02-15

Sverige överför 700 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2019-02-15

Danmark överför 750 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2019-02-15

Sverige överför 568 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2019-02-15

Danmark överför 1 800 ton sill till Sverige (HER/4AB.)

2019-02-15

Sverige överför 263,050 ton sill till Danmark (HER/1/2-)

2019-02-15

Sverige överför 200 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2019-02-15

Danmark överför 883,050 ton sill till Sverige (HER/4AB.)

2019-02-15

Sverige överför 25 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2019-02-15

Sverige överför 500 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2019-02-15

Sverige överför 575 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2019-02-15

Sverige överför 105,179 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2019-02-15

Danmark överför 300 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2019-02-15

Sverige överför 3 267 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2019-02-15

Sverige överför 700 ton sill till Danmark (HER/1/2-)

2019-02-15

Danmark överför 716,533 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2019-02-15

Danmark överför 300 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2019-02-15

Danmark överför 462,831 ton skarpsill till Sverige (SPR/03A.)

2019-02-15

Danmark överför 400 ton vitlinglyra till Sverige (NOP/2A3A4.)

2019-02-15

Sverige överför 419 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2019-02-15

Sverige överför 994 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2019-02-15

Sverige överför 427,310 ton sill till Danmark (HER/3BC+24)

2019-02-15

Sverige överför 335,586 ton sill till Danmark (HER/1/2-)

2019-02-15

Danmark överför 1 740 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2019-02-15

Danmark överför 3 000 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2019-02-06

Danmark överför 200 ton sill till Sverige (HER/2A47DX)

Kvotändringar‌

Januari


2019-01-31

Sverige överför 1 549 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2019-01-31

Sverige överför 1 576 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2019-01-29

Sverige överför 1 241 stycken laxar till Danmark (SAL/3BCD-F)

2019-01-28

Danmark överför 200 ton vitlinglyra till Sverige (NOP/2A3A4.)

2019-01-28

Danmark överför 3 ton torsk till Sverige (COD/3BC+24)

2019-01-11

Tyskland överför 10 ton torsk till Sverige (COD/3DX32.)

2019-01-11

Sverige överför 100 ton rödspätta till Tyskland (PLE/3BCD-C)

 

Publicerad: 2020-03-03
Uppdaterad: 2020-02-03
Sidansvarig: Webbredaktion