Kvotändringar 2018

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2018 listas här.

Kvotförändringar

December


2019-01-30

Danmark överför 1 549 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2019-01-30

Danmark överför 1 576 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2019-01-29

Danmark överför 2 482 stycken laxar till Sverige (SAL/3BCD-F)

2019-01-28

Sverige överför 72 ton rödspätta till Tyskland (PLE/3BCD-C)

2019-01-28

Sverige överför 350 ton sill till Tyskland (HER/3BC+24)

2019-01-28

Sverige överför 3 ton torsk till Danmark (COD/3BC+24)

2019-01-28

Sverige överför 6 ton rocka till Danmark (SRX/03-AC)

2019-01-23

Sverige överför 62,5 ton sill till Polen (HER/4AB.)

2019-01-21

Sverige överför 150 ton rödspätta till Polen (PLE/3BCD-C)

2019-01-21

Polen överför 150 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2019-01-11

Tyskland överför 100 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2019-01-11

Tyskland överför 250 ton sill till Sverige (HER/3BC+24)

2019-01-07

Sverige överför 1 775,152 ton sill till Finland (HER/30/31)

2019-01-07

Finland överför 400 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2019-01-07

Finland överför 200 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2019-01-07

Sverige överför 80 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2019-01-07

Danmark överför 153,127 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2019-01-07

Sverige överför 5 ton makrill till Tyskland (MAC/2A34.)

2019-01-07

Tyskland överför 15 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2019-01-07

Tyskland överför 1,679 ton gråsej till Sverige (POK/1N2AB)

2019-01-07

Sverige överför 361,079 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2019-01-07

Sverige överför 5,6 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2019-01-07

Sverige överför 81,767 ton taggmakrill till Danmark (JAX/2A-14)

2019-01-07

Danmark överför 111 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2019-01-07

Danmark överför 760 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2019-01-07

Danmark överför 150 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2019-01-07

Danmark överför 30,289 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2019-01-07

Storbritannien överför 130 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2018-12-12

Sverige överför 37,314 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2018-12-12

Sverige överför 16,346 ton taggmakrill till Danmark (JAX/2A-14)

2018-12-12

Danmark överför 30,960 ton makrill till Sverige (MAC/2A34.)

2018-12-12

Sverige överför 72,210 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2018-12-12

Sverige överför 40,287 ton taggmakrill till Danmark (JAX/2A-14)

2018-12-12

Sverige överför 207,565 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2018-12-12

Danmark överför 207,565 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-12-12

Danmark överför 122,321 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2018-12-07

Sverige överför 330,802 ton skarpsill till Polen (SPR/03A.)

2018-12-07

Polen överför 69,158 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2018-12-07

Polen överför 261,644 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

Kvotförändringar

November


2018-11-20

Danmark överför 11 ton makrill till Sverige (MAC/2A34.)

2018-11-19

Sverige överför 10 ton skarpsill till Danmark (SPR/03A.)

2018-11-19

Danmark överför 10 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2018-11-19

Sverige överför 221,175 ton skarpsill till Danmark (SPR/2AC4-C)

2018-11-19

Danmark överför 221,175 ton skarpsill till Sverige (SPR/03A.)

2018-11-12

Sverige överför 50 ton sill till Danmark (HER/3BC+24)

2018-11-12

Sverige överför 50 ton skarpsill till Danmark (SPR/2AC4-C)

2018-11-12

Danmark överför 100 ton sill till Sverige (HER/2A47DX)

2018-11-02

Sverige överför 73,725 ton taggmakrill till Tyskland (JAX/4BC7D)

2018-11-02

Tyskland överför 221,175 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C)

Kvotförändringar

Oktober


2018-10-31

Danmark överför 229,829 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-10-31

Sverige överför 303,374 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2018-10-31

Sverige överför 202,250 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2018-10-30

Sverige överför 61,401 ton skarpsill till Danmark (SPR/2AC4-C)

2018-10-30

Sverige överför 12,237 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2018-10-30

Danmark överför 25,214 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-10-26

Danmark överför 850 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C)

2018-10-26

Danmark överför 319 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-10-26

Sverige överför 50 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2018-10-26

Sverige överför 125 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2018-10-26

Sverige överför 38 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2018-10-26

Sverige överför 155 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2018-10-26

Tyskland överför 190 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2018-10-24

Sverige överför 794 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2018-10-24

Sverige överför 1 617 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2018-10-24

Danmark överför 500 ton makrill till Sverige (MAC/2A34.)

2018-10-23

Danmark överför 222 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2018-10-23

Sverige överför 222 ton tobis till Danmark (SAN/2A3A4.)

2018-10-23

Danmark överför 1 607 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C)

2018-10-23

Danmark överför 700 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2018-10-23

Sverige överför 122 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2018-10-23

Sverige överför 265 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2018-10-23

Danmark överför 350 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C)

2018-10-23

Sverige överför 175 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2018-10-23

Sverige överför 175 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2018-10-23

Sverige överför 140 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2018-10-23

Danmark överför 183 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-10-23

Danmark överför 210 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C)

2018-10-23

Sverige överför 14 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2018-10-23

Sverige överför 10,536 ton taggmakrill till Danmark (JAX/2A-14)

2018-10-23

Sverige överför 15 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2018-10-23

Sverige överför 28,144 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2018-10-23

Sverige överför 259 ton skarpsill till Danmark (SPR/03A.)

2018-10-23

Danmark överför 259 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2018-10-23

Sverige tilldelas 10,890 ton vitling enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (WHG/03A.)

2018-10-23

Sverige tilldelas 0,778 ton lubb enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (USK/03A.)

2018-10-23

Sverige tilldelas 0,667 ton lubb enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (USK/04-C.)

2018-10-23

Sverige tilldelas 0,7 ton pigg- och slätvar enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (T/B/2AC4-C)

2018-10-23

Sverige tilldelas 1,0 ton rockor enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (SRX/03A-C)

2018-10-23

Sverige tilldelas 970,104 ton skarpsill enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (SPR/2AC4-C)

2018-10-23

Sverige tilldelas 937,107 ton skarpsill enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (SPR/03A.)

2018-10-23

Sverige tilldelas 328,285 ton tobis enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (SAN/2A3A4.)

2018-10-23

Sverige tilldelas 8,111 ton räka enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (PRA/2AC4-C)

2018-10-23

Sverige tilldelas 155,874 ton räka enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (PRA/03A.)

2018-10-23

Sverige tilldelas 0,11 ton rödspätta enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (PLE/2A3AX4)

2018-10-23

Sverige tilldelas 115,335 ton vitlinglyra enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (NOP/2A3A4.)

2018-10-23

Sverige tilldelas 0,074 ton långa enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (LIN/03A.)

2018-10-23

Sverige tilldelas 0,211 ton långa enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (LIN/04-C.)

2018-10-23

Sverige tilldelas 1,1 ton berg- och rödtunga enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (L/W/2AC4-C)

2018-10-23

Sverige tilldelas 7,757 ton taggmakrill enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (JAX/4BC7D)

2018-10-23

Sverige tilldelas 0,110 ton kummel enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (HKE/2AC4-C)

2018-10-23

Sverige tilldelas 0,300 ton birkelånga enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (BLI/03A-)

2018-10-23

Sverige tilldelas 3,889 ton guldlax enligt RF 1380/2013 artikel 15.9
(ARU/3A4-C.)

2018-10-23

Sverige tilldelas 1,310 ton marulk enligt RF 1380/2013 artikel 15.9
(ANF/2AC4-C)

2018-10-16

Sverige tilldelas 1,320 ton vitling enligt KF 2018/1496 (WHG/2AC4.)

2018-10-16

Sverige tilldelas 21,966 ton blåvitling enligt KF 2018/1496 (WHB/1X14)

2018-10-16

Sverige tilldelas 1 026,875 ton skarpsill enligt KF 2018/1496 (SPR/3BCD-C)

2018-10-16

Sverige tilldelas 2,478 ton äkta tunga enligt KF 2018/1496 (SOL/3ABC24)

2018-10-16

Sverige tilldelas 60,527 ton gråsej enligt KF 2018/1496 (POK/2C3A4.)

2018-10-16

Sverige tilldelas 47,281 ton rödspätta enligt KF 2018/1496 (PLE/3BCD-C)

2018-10-16

Sverige tilldelas 25,750 ton rödspätta enligt KF 2018/1496 (PLE/03AS.)

2018-10-16

Sverige tilldelas 78,510 ton rödspätta enligt KF 2018/1496 (PLE/03AN.)

2018-10-16

Sverige tilldelas 364,775 ton havskräfta enligt KF 2018/1496 (NEP/03A.)

2018-10-16

Sverige tilldelas 35,585 ton makrill enligt KF 2018/1496 (MAC/2A34.)

2018-10-16

Sverige tilldelas 19,340 ton taggmakrill enligt KF 2018/1496
(JAX/2A-14)

2018-10-16

Sverige tilldelas 28,946 ton kummel enligt KF 2018/1496 (HKE/03A.)

2018-10-16

Sverige tilldelas 0,648 ton sill enligt KF 2018/1496 (HER/4AB.)

2018-10-16

Sverige tilldelas 5 712,524 ton sill enligt KF 2018/1496
(HER/3D-R30)

2018-10-16

Sverige tilldelas 2 879,007 ton sill enligt KF 2018/1496 (HER/30/31.)

2018-10-16

Sverige tilldelas 5,764 ton sill enligt KF 2018/1496 (HER/2A47DX)

2018-10-16

Sverige tilldelas 113,368 ton sill enligt KF 2018/1496 (HER/1/2-)

2018-10-16

Sverige tilldelas 100,770 ton sill enligt KF 2018/1496 (HER/03A-BC)

2018-10-16

Sverige tilldelas 995,157 ton sill enligt KF 2018/1496 (HER/03A.)

2018-10-16

Sverige tilldelas 23,679 ton kolja enligt KF 2018/1496 (HAD/03A.)

2018-10-16

Sverige tilldelas 16,231 ton kolja enligt KF 2018/1496 (HAD/2AC4.)

2018-10-16

Sverige tilldelas 4,451 ton torsk enligt KF 2018/1496 (COD/2A3AX4)

2018-10-16

Sverige tilldelas 82,102 ton torsk enligt KF 2018/1496 (COD/03AN.)

2018-10-16

Sverige överför 60 ton rödspätta till Tyskland (PLE/3BCD-C)

2018-10-16

Tyskland överför 4 ton långa till Sverige (LIN/03A.)

2018-10-16

Tyskland överför 10 ton vitling till Sverige (WHG/2AC4.)

2018-10-16

Tyskland överför 200 stycken laxar till Sverige (SAL/3BCD-F)

 

Kvotförändringar

September


2018-09-18

Sverige överför 500 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2018-09-18

Danmark överför 2 996,481 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C)

2018-09-11

Danmark överför 420,624 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-09-11

Sverige överför 378,561 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2018-09-10

Sverige överför 427 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2018-09-10

Sverige överför 226 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2018-09-10

Danmark överför 1 465 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

 

Kvotförändringar

Augusti


2018-08-29

Sverige tilldelas 1,4 ton skoläst enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (RNG/03-))

 

Kvotförändringar

Juli


2018-07-26

Sverige tilldelas 1 975 ton sill enligt RF 2018/1070 (HER/30/31.)

 

Kvotändringar‌

Juni

 

2018-06-28

Sverige kvot av räka reduceras med 206 ton enligt RF 2018/915 (PRA/03A.)

2018-06-28

Sverige tilldelas 1 330 ton skarpsill enligt RF 2018/915 (SPR/2AC4-C)

2018-06-26

Sverige tilldelas 827,614 ton torsk enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (COD/3DX32.)

2018-06-26

Sverige tilldelas 324,617 ton sill enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (HER/3BC+24)

2018-06-26

Sverige tilldelas 2 833 stycken laxar enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (SAL/3BCD-F)

2018-06-25

Danmark överför 190 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-06-25

Sverige överför 284,4 ton tobis till Danmark (SAN/2A3A4.)

2018-06-20

Sverige överför 71 ton sill till Storbritannien (HER/4AB.)

2018-06-20

Storbritannien överför 284,4 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2018-06-11

Sverige överför 67 ton tobis till Danmark (SAN/2A3A4.)

2018-06-11

Danmark överför 67 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2018-06-01

Sverige överför 1 300 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2018-06-01

Danmark överför 400 ton sill till Sverige (HER/4AB.)

2018-06-01

Danmark överför 295 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2018-06-01

Sverige överför 174,719 ton sill till Danmark (HER/1/2-)

2018-06-01

Sverige överför 200 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2018-06-01

Sverige överför 10 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2018-06-01

Sverige överför 135 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2018-06-01

Sverige överför 432,710 ton taggmakrill till Danmark (JAX/2A-14)

2018-06-01

Danmark överför 349,080 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-06-01

Danmark överför 302,292 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)


Kvotändringar‌

Maj


2018-05-15

Sverige överför 600,157 ton tobis till Tyskland (SAN/2A3A4.)

2018-05-15

Tyskland överför 214 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2018-05-15

Tyskland överför 400 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2018-05-07

Sverige överför 5 371,155 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2018-05-07

Sverige överför 75 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2018-05-07

Danmark överför 2 900 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2018-05-07

Danmark överför 2 900 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2018-05-07

Danmark överför 375 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2018-05-07

Sverige överför 480 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2018-05-07

Sverige överför 320 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2018-05-07

Danmark överför 800 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2018-05-07

Sverige överför 480 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2018-05-07

Sverige överför 320 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2018-05-07

Danmark överför 800 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2018-05-03

Sverige överför 1 829 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2018-05-03

Sverige överför 2 444 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2018-05-03

Danmark överför 1 919,164 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2018-05-03

Danmark överför 400 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C)

2018-05-03

Sverige överför 200,583 ton sill till Danmark (HER/3BC+24)

2018-05-03

Danmark överför 200,583 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2018-05-03

Sverige överför 22,321 ton sill till Danmark (HER/3BC+24)

2018-05-03

Danmark överför 22,321 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2018-05-03

Sverige överför 219,553 ton sill till Danmark (HER/3BC+24)

2018-05-03

Danmark överför 219,553 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2018-05-03

Sverige överför 151,985 ton sill till Danmark (HER/3BC+24)

2018-05-03

Danmark överför 151,985 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2018-05-03

Sverige överför 699,473 ton sill till Danmark (HER/1/2-)

2018-05-03

Danmark överför 1 600 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2018-05-03

Sverige överför 1 941 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2018-05-03

Sverige överför 900 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2018-05-03

Danmark överför 1 900 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

2018-05-03

Sverige överför 3 390 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2018-05-03

Danmark överför 422 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2018-05-03

Danmark överför 1 200 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-05-03

Sverige överför 100 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2018-05-03

Danmark överför 500 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

Kvotändringar‌

April


2018-04-27

Sverige överför 2 000 ton sill till Finland (HER/3D-R30)

2018-04-27

Finland överför 1 000 ton sill till Sverige (HER/30/31.)

2018-04-26

Sverige överför 35 ton torsk till Nederländerna (COD/03AN.)

2018-04-26

Nederländerna överför 10 ton äkta tunga till Sverige (SOL/3ABC24)

2018-04-05

Sverige överför 175 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2018-04-05

Sverige överför 748,477 ton sill till Danmark (HER/3BC+24)

2018-04-05

Sverige överför 408,758 ton sill till Danmark (HER/1/2-)

2018-04-05

Danmark överför 800 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2018-04-05

Danmark överför 800 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2018-04-05

Danmark överför 971,385 ton sill till Sverige (HER/4AB.)

 

Kvotändringar‌

Mars


2018-03-22

Danmark överför 1 050 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-03-22

Sverige överför 958 ton sill till Danmark (HER/1/2-)

2018-03-22

Danmark överför 820,658 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-03-22

Sverige överför 156,744 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2018-03-22

Sverige överför 1 074,243 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2018-03-22

Danmark överför 700 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-03-22

Danmark överför 660 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2018-03-22

Danmark överför 400 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2018-03-22

Danmark överför 110 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C)

2018-03-22

Sverige överför 108,621 ton sill till Danmark (HER/1/2-)

2018-03-22

Sverige överför 220 ton sill till Danmark (HER/3BC+24)

2018-03-22

Sverige överför 810 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2018-03-22

Sverige överför 110 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2018-03-22

Danmark överför 1 200 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2018-03-22

Sverige överför 1 385 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2018-03-22

Sverige överför 200 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2018-03-22

Danmark överför 667 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-03-22

Sverige överför 1 000 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2018-03-22

Danmark överför 400 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2018-03-22

Danmark överför 400 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)

2018-03-22

Danmark överför 110 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C)

2018-03-22

Sverige överför 190 ton sill till Danmark (HER/3BC+24)

2018-03-22

Sverige överför 390 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2018-03-22

Danmark överför 2 469 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-03-22

Sverige överför 1 023 ton sill till Danmark (HER/1/2-)

2018-03-22

Sverige överför 3 055 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2018-03-22

Danmark överför 150 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-03-22

Sverige överför 14 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2018-03-22

Sverige överför 48,944 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2018-03-22

Sverige överför 405,407 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2018-03-22

Danmark överför 150 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-03-22

Sverige överför 14 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2018-03-22

Sverige överför 52,948 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2018-03-22

Sverige överför 369,187 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2018-03-22

Danmark överför 865 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-03-22

Sverige överför 1 645 ton blåvitling till Danmark (WHB/1X14)

2018-03-21

Danmark överför 1 134 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-03-21

Sverige överför 1 497 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2018-03-21

Sverige överför 998 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

 

Kvotändringar‌

Februari


2018-02-22

Danmark överför 2,5 ton äkta tunga till Sverige (SOL/3A/BCD)

2018-02-20

Sverige överför 400 ton sill till Finland (HER/30/31.)

2018-02-20

Finland överför 150 ton sill till Sverige (HER/1/2-)


Kvotändringar‌

Januari


2018-01-31

Sverige överför 9 ton långa till Danmark (LIN/04-C.)

2018-01-31

Danmark överför 1 ton kummel till Sverige (HKE/2AC4-C)

2018-01-31

Danmark överför 1 ton rödspätta till Sverige (PLE/2A3AX4)

2018-01-31

Sverige överför 380 ton sill till Tyskland (HER/3D-R30)

2018-01-22

Danmark överför 360 ton sill till Sverige (HER/03A)

2018-01-22

Sverige överför 254 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2018-01-22

Sverige överför 300 ton sill till Danmark (HER/3D-R30)

2018-01-22

Danmark överför 670 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C)

2018-01-22

Danmark överför 200 ton skarpsill till Sverige (SPR/3BCD-C)

2018-01-22

Sverige överför 400 ton skarpsill till Danmark (SPR/2AC4-C)

2018-01-22

Danmark överför 300 ton sill till Sverige (HER/3D-R30)


Kvotförändringar

September


2018-09-18

Sverige överför 500 ton makrill till Danmark (MAC/2A34.)

2018-09-18

Danmark överför 2 996,481 ton skarpsill till Sverige (SPR/2AC4-C)

2018-09-11

Danmark överför 420,624 ton sill till Sverige (HER/03A.)

2018-09-11

Sverige överför 378,561 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2018-09-10

Sverige överför 427 ton sill till Danmark (HER/03A.)

2018-09-10

Sverige överför 226 ton skarpsill till Danmark (SPR/3BCD-C)

2018-09-10

Danmark överför 1 465 ton tobis till Sverige (SAN/2A3A4.)

 

Publicerad: 2019-01-02
Uppdaterad: 2019-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion