Fiskets geografier

Hitta på sidan

För närvarande omfattar Fiskets geografier de områden för reglering av fiske som finns angivna i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön samt (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena.

Dessutom omfattas vissa områden inom svenskt havsområde där fiske regleras för att skydda havsmiljön enligt EU:s rättsakter. Geografiska definitioner och referenser som finns angivna i lagstiftning och i föreskrifterna är utgångspunkten för Fiskets geografier.

I fiskelagen (1993:787) 1 § anges att lagens bestämmelser gäller fiske inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon. Bestämmelser som avgränsar den ekonomiska zonen finns i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. Det som föreskrivs i fiskelagen gäller både på allmänt och enskilt vatten. I lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde definieras vad som menas med allmänt och enskilt vatten.

Lagen (1966:374) definierar Sveriges sjöterritorium som omfattar inre vatten och territorialhavet. Med inre vatten avses insjöar, vattendrag och kanaler samt en del vattenområden längs kusterna. Territorialhavet utgörs av vattenområdet utanför Sveriges landområden, och inre vatten, tolv nautiska mil från baslinjer som anges i lagens 4 §.

För Torneälvens fiskeområde finns särskilda bestämmelser och geografiska definitioner i fiskelagens 3 §. Andra viktiga geografiska definitioner finns i 8 och 9 § och i bilaga till fiskelagen. Där anges också att strandlinjer och vattendjup vid tillämpningen av bilagan bestäms enligt lagen (1955:595) om gräns mot allmänt vattenområde.

De geografiska referenser som anges i föreskrifterna (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön samt (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena varierar. Dom kan vara angivna som geografiska koordinater (punkter) eller referera till olika gränser och djupangivelser (linjer). Det förekommer också hänvisningar till landskapsformationer eller byggnader.

Villkor

Fri användning enligt CC0.

Karttjänster och nedladdning

  • Shape
  • Geopackage
  • Visningstjänst (WMS):
    https://geodata.havochvatten.se/geoservices/fiskets-geografier/ows
  • Tjänst för direktåtkomst (WFS):
    https://geodata.havochvatten.se/geoservices/fiskets-geografier/ows
Publicerad: 2014-01-28
Uppdaterad: 2022-01-25
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information