Fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37)

Registret senast uppdaterat 2024-06-18

Övrigt:
Upph. FIFS 1993:32

Trädde i kraft:
2004-12-01

Bemyndigande:
2 kap. 7, 8, 12 och 14 §§, 5 kap. 1 och 7 §§ samt 6 kap. 2 och 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändringsversioner

Ändringar36

HVMFS 2024:10 Pdf, 153.7 kB.

Ändr. 1 kap. 8 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2024-06-18

35

HVMFS 2024:2 Pdf, 266.2 kB.

Ändr. 2 kap. 30 §; ny 2 kap. 30 a §; ny rubrik före 2 kap. 30 a § och ny bilaga 5 a

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2024-04-01

34

HVMFS 2023:14 Pdf, 110.7 kB.

Ändr. övergångsbestämmelse HVMFS 2023:4

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2024-01-01

33

HVMFS 2023:10 Pdf, 127.9 kB.

Ändr. 1 b kap. 3 och 7 §§

Bemyndigande: 5 kap. 1 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2023-07-20

32

HVMFS 2023:4 Pdf, 24.7 kB.

Ändr. 4 kap. 7§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2024-01-01

31

HVMFS 2023:3 Pdf, 146.8 kB.

4 kap. 12 a § betecknas 4 kap. 12 b §; ändr. 4 kap. 3, 7-9, 11-12 och 14 §§; ny 4 kp. 12 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2023-05-23

30

HVMFS 2022:14 Pdf, 36.5 kB.

Rättelseblad s. 4 Pdf, 101.3 kB.

Upphäv. 1 b kap. 4-5 §§, ändr. 1 b kap. 1-3§§, 5 kap. 2 §, bilaga 8, rubrik för 1 b kap, nya 1 b kap. 4-9 §§ och nya rubriker före 1 b kap. 4-7 och 9 §§

Bemyndigande: 5 kap. 1 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2023-01-01

29

HVMFS 2021:21 Pdf, 283.1 kB.

Ändr. 3 kap. 18 §, ny 3 kap. 18 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-10-01

28

HVMFS 2020:15 Pdf, 9.1 kB.

Ändr. 2 kap. 4 a §.

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-07-01

27

HVMFS 2020:12 Pdf, 35.2 kB.

Två nya paragrafer 4 kap. 16 och 17 §§ och ny rubrik närmast före 4 kap. 16 §

Bemyndigande: 5 kap. 1 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-06-01

26

HVMFS 2020:2 Pdf, 122.2 kB.

Ändr. 1 a kap. 3-5, 8 och 10 §§; Ändrad rubrik 1 a kap. 6 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-03-23

25

HVMFS 2019:22 Pdf, 26.8 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 4 och 15 §§ samt 4 kap. 8 §; två nya paragrafer, 1 kap. 10 § och 2 kap. 4 a §, och
närmast före 1 kap. 10 § en ny rubrik

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-01-01

24

HVMFS 2019:15 Pdf, 13.4 kB.

Ändr. 4 kap. 4 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-09-01

23

HVMFS 2019:6 Pdf, 16.4 kB.

Ändr. 4 kap. 7 och 10 §§ samt ny 4 kap. 3 b §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-05-20

22

HVMFS 2018:14 Pdf, 21.1 kB.

Ändr. 1 b kap. 2 § samt bilaga 7

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 14, 5 kap. 1 och 7 §§ och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2018-10-01

21

HVMFS 2014:22 Pdf, 183.7 kB.

Ändr. 1 kap. 9 §, 2 kap. 4, 12, 18, 19, 20, 23, 28, 28 a, 28 b, 28 c §§ och 4 kap. 9 och 14 §§ samt bilaga 7, två nya kapitel 1 a och 1 b kap. samt en ny bilaga 8

Bemyndigande: 2 kap. 7, 8 och 12 §§, 6 kap. 2 och 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

 Ikraftträdande: 2014-10-01

20

HVMFS 2014:3 Pdf, 13.3 kB.

Ändr. 1 kap. 8 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen

Ikraftträdande: 2014-02-04

19

HVMFS 2013:15 Pdf, 14.9 kB.

Ändr. 4 kap. 12 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen

Ikraftträdande: 2013-06-01

18

HVMFS 2013:9 Pdf, 11.9 kB.

Ändr. 2 kap. 35 §

Bemyndiande: 2 kap. 7, 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-05-01

17

HVMFS 2013:8 Pdf, 22.4 kB.

Ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 3, 12 §§, nya 4 kap. 3a, 12a §§

Bemyndigande: 2 kap. 7, 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-06-01 

16

HVMFS 2012:3 Pdf, 21.2 kB.

Ändr. 1 kap. 8 §, bil. 7

Bemyndigande: 2 kap. 7, 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-03-05 

15

HVMFS 2011:8 Pdf, 31.3 kB.

Ändr. 1 kap. 8 §, 5 kap. 2 §, bil. 7

Bemyndigande: 2 kap. 7, 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-07-01

14

FIFS 2010:42 Pdf, 65 kB.

Ändr. 1 kap. 8, 9 §§, 2 kap. 19 §, rubr. närmast före 1 kap. 9 §, bil. 3, 7

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-01-01

13

FIFS 2010:31 Pdf, 31.4 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 2 §, bil. 7

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-10-21

12

FIFS 2010:8 Pdf, 40.8 kB.

Ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 2, 3, 7§§, 5 kap. 1, 2 §§; ny bil. 1 a

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Jfr avtalet den 9 mars 2010 mellan Sverige och Norge om förvaltningen av lax och öring i Svinesund, Idefjorden och Enningdalsälven (SÖ 2010:1)

Ikraftträdande: 2010-04-01

11

FIFS 2009:37 Pdf, 33.3 kB.

FIFS 2009:37 rättad version
Pdf, 33.3 kB.

Ändr. 1 kap. 5, 7 §§, 2 kap. 4, 11, 15, 31 §§; ny 2 kap. 11 a §,

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-12-21

Övrigt: Rättelseblad sidan 2

10

FIFS 2009:7 Pdf, 28.3 kB.

Ändr. 1 kap. 8 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 

Ikraftträdande: 2009-03-21

9

FIFS 2009:3 Pdf, 38.5 kB.

Ändr. 1 kap. 8, 9 §§, 2 kap. 15 §, 3 kap. 7 §, 4 kap. 3 §; ny bil. 7

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-02-01

8

FIFS 2008:26 Pdf, 28.1 kB.

Ändr. 2 kap. 20 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-10-01

7

FIFS 2008:17 Pdf, 29.1 kB.

Upph. 2 kap. 25 §; ändr. 2 kap. 24 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-07-01

6

FIFS 2007:57 Pdf, 41.9 kB.

Ändr. 1 kap. 8 §, 2 kap. 28 b §, bil. 6

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-07-01

5

FIFS 2007:39 Pdf, 29.5 kB.

Nya 2 kap. 28 b, 28 c §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-07-01

4

FIFS 2007:18 Pdf, 37.9 kB.

Ändr. bilaga 6

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2007-06-01

3

FIFS 2007:5 Pdf, 44.1 kB.

Ändr. 1 kap. 8 §, 2 kap. 15 §, 3 kap. 7 §, 4 kap. 3 §; nya 1 kap. 9 §, rubr. närmast före 1 kap. 9 §, bilaga 6

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2007-05-01

2

FIFS 2006:6 Pdf, 25.4 kB.

Ändr. 1 kap. 8 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-04-01

1

FIFS 2005:5 Pdf, 59.5 kB.

Ändr. 2 kap. 4, 9, 12, 15, 24, 28, 29 §§, bil. 4, 5; nya 2 kap. 23 a, 25 a, 28 a, 29 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 23 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 8 §§, 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2005-07-01


FIFS 2004:37 Pdf, 171.9 kB.

Ursprunglig utgåva

Publicerad: 2013-11-18
Uppdaterad: 2024-06-22
Sidansvarig: Webbredaktion