Pressmeddelande 2012-05-31 16:42:56

Stopp för sillfiske

Stopp för sillfiske

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att stoppa det kustnära fisket av sill. Stoppet gäller endast för yrkesfiskare som bedriver kustnära fiske i det östra beståndet i Östersjön.

Läs hela artikeln Stopp för sillfiske