Pressmeddelande 2012-05-23 16:30:00

Skånska badplatser får flest dåliga omdömen

Skånska badplatser får flest dåliga omdömen

I en ny EU-rapport har vattenkvaliteten på de svenska badplatserna betygsatts. Merparten håller en god nivå. Sju av de nio som får sämst omdömen ligger i Skåne.

Läs hela artikeln Skånska badplatser får flest dåliga omdömen