Pressmeddelande 2012-01-20 16:05:00

Årstiden skonade Tjörns miljö vid oljeutsläppet

Årstiden skonade Tjörns miljö vid oljeutsläppet

Oljeutsläppet som drabbade Tjörn i höstas visar att kustkommuner måste ha aktuella oljeskyddsplaner och snabbt kunna skydda de miljömässigt känsligaste områdena. Framför allt gäller det områden med mycket sjöfart, som västkusten, Skåne och Blekinge. Det framgick på ett utvärderingsmöte som under två dagar samlat 90 experter i Göteborg, i Havs- och vattenmyndighetens regi.

Läs hela artikeln Årstiden skonade Tjörns miljö vid oljeutsläppet