Pressmeddelande 2012-01-18 15:27:30

Svårt med vindkraft i skyddade områden

Svårt med vindkraft i skyddade områden

Mycket talar emot etableringar av vindkraft i Natura 2000-områden till havs. För att bevara de skyddsvärda miljöerna bör man i första hand söka upp områden som är mindre känsliga för påverkan. Det framgår i ett inrapporterat regeringsuppdrag som Naturvårdsverket ansvarat för, i samråd med Havs- och vattenmyndigheten.

Läs hela artikeln Svårt med vindkraft i skyddade områden