Pressmeddelande 2024-02-08 07:00:00

Fritidsfiskare omsätter miljarder

Fritidsfiskare omsätter miljarder

5,7 miljarder kronor – så mycket omsatte 1,2 miljoner svenska fritidsfiskare år 2022. Det i sin tur medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor och ökad sysselsättning med omkring 2 800 årsarbetskrafter. Det visar en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs hela artikeln Fritidsfiskare omsätter miljarder