Lista över främmande arter med EU-förbud

Det är för närvarande förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 66 arter som listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse, enligt EU-förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Förbudet för mårdhund gäller från 2 februari 2019. För kommersiell handel gäller undantag för arter med stor spridning, exempelvis signalkräftan.

Förteckningen uppdaterades med ytterligare 17 arter i augusti 2019.