Lista över främmande arter med EU-förbud

Det är för närvarande förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 66 arter som listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse, enligt EU-förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Förbudet för mårdhund gäller från 2 februari 2019. För kommersiell handel gäller undantag för arter med stor spridning, exempelvis signalkräftan.

Förteckningen uppdaterades med ytterligare 17 arter i augusti 2019.

Artlista
NamnOrganism   I SverigeFörbjuden från och med    Ansvarig myndighet
tårakacia växtnej15 aug 2019Naturvårdsverket
brun majna fågelsporadiskt15 aug 2019Naturvårdsverket
afrikansk vattenpest växt (vatten)nej3 aug 2016Havs- och vattenmyndigheten
alligatorblad växt (vatten)nej2 aug 2017Havs- och vattenmyndigheten
amerikansk kopparand fågelnej, men har häckat någon enstaka gång i sverige3 aug 2016Naturvårdsverket
amursömnfisk fisknej3 aug 2016Havs- och vattenmyndigheten
whiskygräs växtnej15 aug 2019Naturvårdsverket
nyzeeländsk plattmask plattmasknej15 aug 2019Naturvårdsverket
bandslätting fisknej3 aug 2016Havs- och vattenmyndigheten
bisam däggdjurja2 aug 2017Naturvårdsverket
bredloka växtnej3 aug 2016Naturvårdsverket
stor ballongranka växtnej15 aug 2019Naturvårdsverket
andinskt pampasgräs växtnej15 aug 2019Naturvårdsverket
veldgräs växtnej15 aug 2019Naturvårdsverket
fjäderborstgräs växtnej2 aug 2017Naturvårdsverket
flikpartenium växtnej3 aug 2016Naturvårdsverket
flytspikblad, penningblad växt (vatten)nej3 aug 2016Havs- och vattenmyndigheten
gisselpilört växtnej3 aug 2016Naturvårdsverket
gråekorre däggdjurnej3 aug 2016Naturvårdsverket
gudaträd växtsporadiskt15 aug 2019Naturvårdsverket
gul skunkkalla växtja3 aug 2016Naturvårdsverket
gulvårtskräfta kräftdjur (sötvatten)nej3 aug 2016Havs- och vattenmyndigheten
helig ibis fågelnej3 aug 2016Naturvårdsverket
japansk humle växtsporadiskt15 aug 2019Naturvårdsverket
huskråka fågelnej3 aug 2016Naturvårdsverket
japansk arrowrot, kudzoböna växtnej3 aug 2016Naturvårdsverket
japanskt styltgräs växtnej2 aug 2017Naturvårdsverket
javanesisk mungo däggdjurnej3 aug 2016Naturvårdsverket
jättebalsamin växtja2 aug 2017Naturvårdsverket
jätteloka växtja2 aug 2017Naturvårdsverket
kabomba växt (vatten)ja, en förekomst3 aug 2016Havs- och vattenmyndigheten
kamslinga växt (vatten)nej2 aug 2017Havs- och vattenmyndigheten
kinesisk (röd) muntjak däggdjurnej3 aug 2016Naturvårdsverket
krypludwigia växt (vatten)nej3 aug 2016Havs- och vattenmyndigheten
kinesisk buskklöver växtnej15 aug 2019Naturvårdsverket
japansk klätterbräken växtnej15 aug 2019Naturvårdsverket
marmorkräfta kräftdjur (sötvatten)nej, men har observerats någon enstaka gång3 aug 2016Havs- och vattenmyndigheten
mårdhund däggdjurja2 feb 2019Naturvårdsverket
nilgås fågelja2 aug 2017Naturvårdsverket
oxgroda groddjurnej3 aug 2016Naturvårdsverket
korallmal fisknej15 aug 2019Havs- och vattenmyndigheten
mesquite växtnej15 aug 2019Naturvårdsverket
röd jättegunnera växtnej2 aug 2017Naturvårdsverket
rödmagad trädekorre däggdjurnej3 aug 2016Naturvårdsverket
röd sumpkräfta kräftdjur (sötvatten)nej3 aug 2016Havs- och vattenmyndigheten
rödörad, gulbukad samt gulörad vattensköldpadda reptilja, men reproducerar sig inte i svensk natur.3 aug 2016Naturvårdsverket
saltbaccharis växtnej3 aug 2016Naturvårdsverket
jättesimbräken växt (vatten)nej15 aug 2019Havs- och vattenmyndigheten
sammetsgeting insektnej3 aug 2016Naturvårdsverket
sibirisk jordekorre däggdjurnej3 aug 2016Naturvårdsverket
sidenört växtja2 aug 2017Naturvårdsverket
signalkräfta kräftdjur (sötvatten)ja3 aug 2016Havs- och vattenmyndigheten
smal vattenpest växt (vatten)ja2 aug 2017Havs- och vattenmyndigheten
solabborre fisksporadiskt15 aug 2019Havs- och vattenmyndigheten
storblommig ludwigia växt (vatten)nej, kan finnas i akvarier eller trädgårdsdammar3 aug 2016Havs- och vattenmyndigheten
storslinga växt (vatten)nej3 aug 2016Havs- och vattenmyndigheten
sumpbäver däggdjurnej3 aug 2016Naturvårdsverket
taggkindskräfta kräftdjur (sötvatten)nej3 aug 2016Havs- och vattenmyndigheten
kinesiskt talgträd växtnej15 aug 2019Naturvårdsverket
tromsöloka växtja3 aug 2016Naturvårdsverket
tvättbjörn däggdjurnej, men har observerats ibland. förekommer i djurpark.3 aug 2016Naturvårdsverket
ullhandskrabba kräftdjur (saltvatten)ja, men reproducerar sig inte i svenskt vatten3 aug 2016Havs- och vattenmyndigheten
vanlig näsbjörn däggdjurnej3 aug 2016Naturvårdsverket
vattenflockel växt (vatten)nej15 aug 2019Havs- och vattenmyndigheten
vattenhyacint växt (vatten)nej, men förekommer i akvarier och trädgårdsdammar3 aug 2016Havs- och vattenmyndigheten
östlig rävekorre däggdjurnej3 aug 2016Naturvårdsverket