Det finns tydligen gott om strömming, men den är småväxt. Är inte det ett tecken på att kvoterna har satts för högt?

Det kan finnas flera orsaker till varför strömmingen är småväxt.

Fisket:

  • på ett bestånd minskar normalt mängden och andelen stora individer. Målet för dagens förvaltning är att fiskemöjligheterna ska sättas utifrån mål om maximal hållbar avkastning (MSY). Dock kan fiske i enlighet med MSY göra att ett bestånds storleksstruktur förskjuts mot mindre storlekar om fisket riktar sig på större och äldre individer.

Lokala lekbestånd:

  • kan ge en variation i tillgången på sill/strömming mellan olika kuststräckor. Ett flertal forskningsinstitutioner jobbar på uppdrag av HaV med att ta fram genetiska data som kan ge mer information kring eventuella lokala lekbestånd.

Beståndet av gråsäl

  • har vuxit kraftigt de senaste årtiondena och den relativa påverkan från sälen har därmed ökat kontinuerligt. Säl tar långt mindre strömming än fisket, men sälarna äter i stället mycket selektivt de stora strömmingarna.
Publicerad: 2021-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion