Att tråla upp stora mängder strömming som sedan används till djurfoder och fiskmjöl – är det inte slöseri med en värdefull fiskresurs?

Målbilden i EU och Sverige är att uttaget av fisk ska vara långsiktigt hållbart. Den enskilde fiskaren kan själv avgöra till vem och till vilket pris hen säljer sina fångster.

Att försöka styra tilldelningen av kvot till ett visst användningsområde innebär minskad flexibilitet och kan leda till oönskade situationer för den enskilde fiskaren.

Ett exempel är om det inte går att få fisken såld till ett visst användningsområde eller om det ger dåligt betalt för fiskaren. Om man vill öka andelen fångst till ett visst användningsområde (till exempel mänsklig konsumtion) bör man tänka på andra incitament och åtgärder, inte minst eftersom fördelningen av kvoter idag inte är begränsande för möjligheten att sälja fångsten till konsumtionsändamål. Priset på fisken är en viktig faktor i det sammanhanget.

Publicerad: 2021-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion