Hur mycket får de småskaliga kustfiskarna fiska av kvoterna?

Det småskaliga kustfisket bedrivs inom ramarna för kustkvoterna. Det omfattar mindre trålare, fiske med mindre vadredskap samt allt fiske med passiva redskap. Dessa fartyg behöver inget pelagiskt tillstånd. De fiskar på en gemensam kvot som inte är fördelad på fartygsnivå.

Kustkvoterna är alltid prioriterade. Utgångspunkten är att de ska vara tillräckliga för att undvika fiskestopp under året och dessutom möjliggöra ett utökat fiske. Inom kustkvoterna kan fisket i princip bedrivas utan fångstbegränsningar.

Det görs också särskilda satsningar på pelagiska fiskefartyg som får extratilldelning av fisk när man endast fiskar och landar i Östersjön. I norra Östersjön avsätts 5 procent av den totala kvoten till dessa satsningar. För skarpsill i Östersjön utgör 10,6 procent av kvoten regional extratilldelning och för sill/strömming i Egentliga Östersjön uppgår den regionala extratilldelningen till 14,6 procent av kvoten.

Publicerad: 2021-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion