Vilka fiskebåtar får tråla innanför trålgränsen?

De områden som kallas trålfiskeområden är några områden runt Sveriges kust med olika regler i varje område. Beviljas man ett tillstånd för att fiska i trålfiskeområde gäller den i ett begränsat trålfiskeområde, den innebär alltså inget generellt undantag för att fiska innanför trålgränsen. De olika trålfiskeområdena är mindre områden som är noga avgränsade i regelverket.

Ibland föreligger tillståndskrav, i andra fall finns begränsningar i fiskets bedrivande där undantag inte kan ges. Det är olika regler för olika områden. De trålfiskeområden innanför trålgränsen som det bedrivs mest fiske i är fisket efter räka i Gullmarsfjorden och siklöjefisket i Bottenviken.

Ett annat område som uppmärksammats är 2.2 Blå Jungfrun – Häradsskär – Hävringe – Landsort. Villkoren för att fiska i detta trålfiskeområde innebär att endast fiske efter sill/strömming med en minsta maskstorlek om 32 mm är tillåtet i detta område, bifångster av skarpsill får dock behållas. Ytterligare villkor i detta område är att fartygen måste vara under 24 meter och ha en motorstyrka under 450 kW. Fisket får heller inte bedrivas närmare land än 1 000 meter, eller 500 meter från ö eller skär. Havs- och vattenmyndigheten kan, om det kan tillåtas från fiskevårdssynpunkt, medge undantag från villkoret om maskstorlek samt från villkoren om fartygslängd och maskinstyrka.

År 2021 är det sex stycken fartyg som har dispens att fiska i trålfiskeområde 2.2 Blå Jungfrun – Häradsskär – Hävringe – Landsort. Samtliga sex fartyg är under 24 meter långa och har en maskinstyrka under 450 kW, deras dispens gäller därför maskstorlek. De är lokalt baserade fartyg med avsikt att leverera fisk främst för humankonsumtion. Under 2021 har inga tillstånd har lämnats för trålare över 24 meter.

Antalet fartyg som haft tillstånd att fiska i trålfiskeområde 2.2 Blå Jungfrun – Häradsskär – Hävringe – Landsort har under åren varierat mellan fyra och tio stycken årligen. Vissa år har ett fåtal av fartygen varit över 24 meter och haft en maskinstyrka på över 450 kW.

Publicerad: 2021-09-17
Sidansvarig: Webbredaktion