Borde det inte bli fiske­stopp vid Svenska Högarna?

Vad gäller det föreslagna marina skyddade området Svenska Högarna så förbereder HaV, i den del där vi har möjlighet att reglera fiske, en remiss kring reglering av fiske i berört marint skyddat område. Detta enligt en begäran från länsstyrelsen i Stockholm. I den del som rör även utländskt fiske, arbetar vi vidare med att ta fram kunskapsunderlag.

Publicerad: 2020-05-18
Sidansvarig: Webbredaktion